Gateopprustning Thorvald Meyersgate i Oslo. Foto: Ilja C. HendelRuten bypark i Sandnes. Foto: Floire DaubZEB-laboratoriet i Trondheim. Foto: Matthias Herzog

Disse prosjektene kjemper om Statens pris for byggkvalitet

Tre kandidater er klare for finalen til Statens pris for byggkvalitet. Klimatilpasning er tema for årets pris.

Det skriver Direktoratet for byggkvalitet i en pressemelding denne uken.

– Klimaendringene påvirker oss alle. Denne globale utfordringen må møtes med innsats på to fronter, redusere klimagassutslippene og samtidig tilpasse oss til de klimaendringene som allerede er her og som kommer framover. Vi må bygge innovativt, smart og klimarobust for å møte et varmere klima og mer intens nedbør, sier juryleder for Statens pris for byggkvalitet, Bård Folke Fredriksen, i pressemeldingen.

– Vi i juryen er glade for at departementet har satt klimatilpasning som tema for årets pris. En del utbyggere har klimatilpasning godt implementert i sine prosjekter, men vi tror mange fortsatt er i startgropa her, legger jurylederen til.

Av totalt 30 forslag til årets pris har juryen befart fem, og har landet på tre finalister til Statens pris for byggkvalitet.

De tre finalistene er Thorvald Meyersgate i Oslo, som er rustet opp til å håndtere overvann, samtidig som at gaten er bedre tilrettelagt for folk og byliv. I Sandnes er Ruten bypark blitt en attraktiv helårspark for byen og med løsninger som håndterer alt overvann lokalt. Den tredje finalisten er ZEB-laboratoriet i Trondheim som både er et nullutslippsbygg og et unikt forskningslaboratorium for bærekraftige bygg, heter det i pressemeldingen.

Prisen deles ut 18. oktober, på Byggkvalitetsdagen som er en fagdag i regi av Direktoratet for byggkvalitet.

Dette er finalistene:

Gateopprustning Thorvald Meyersgate i Oslo

Gateopprustning Thorvald Meyersgate i Oslo. Foto: Ilja C. Hendel
Gateopprustning Thorvald Meyersgate i Oslo. Foto: Ilja C. Hendel

Oslo kommune har rustet opp Thorvald Meyersgate til å møte nye behov og krav til klima, miljø og folkehelse. Prosjektet tar utgangspunkt i Oslo kommunes strategi for overvannshåndtering.

Med gjennomtenkt design og materialbruk er det etablert åpne, grønne løsninger for å lede overvann fra gaten til grøntområdene og to fordrøyningsbassenger. Overvannet ledes delvis til en vadi, en grøft med trinn og planter. I tillegg fordrøyer stauder og kirsebærtrær overvann langs gaten og skaper et bedre lokalklima med liv og farger. Deler av gaten har fått drenerende dekke med gjenbruk av gatestein.

Byggherre: Bymiljøetaten i Oslo kommune. Landskapsarkitekt: Norconsult AS. Entreprenør: Isachsen Anlegg AS og Agaia AS.

Ruten bypark i Sandnes

Ruten bypark i Sandnes. Foto: Floire Daub
Ruten bypark i Sandnes. Foto: Floire Daub

En tidligere parkeringsplass ved togstasjonen i Sandnes er gjort om til en attraktiv, helårlig bypark. Parken er blitt en godt tilrettelagt møteplass for barn og unge med skateanlegg, lekeplass og fontener som inviterer til lek og aktivitet. Et stort sirkelformet tak på 2.600 kvadratmeter skjermer for regn og sol. Fra taket ledes regnvannet til i et fossefall, og alt overvann håndteres lokalt i regnbed.

Parkområdet er hevet for å ta hensyn til havnivåstigning. I oppbyggingen er det brukt stein, biokull fra hageavfall og kompost fra landbruket. Biokullet binder store mengder CO2. Det er plantet om lag 100 trær og et stort utvalg stauder.

Byggherre: Sandnes kommune. Arkitekt: Spacegroup Superunion. Landskapsarkitekt: Aros Arkitekter. Entreprenør: Bjelland AS.

ZEB-laboratoriet i Trondheim

ZEB-laboratoriet i Trondheim. Foto: Matthias Herzog
ZEB-laboratoriet i Trondheim. Foto: Matthias Herzog

ZEB-laboratoriet i Trondheim er et klimatilpasset nullutslippsbygg (Zero Emission Building) og et forskningslaboratorium for NTNU og SINTEF. Effektive regntette og luftede solceller erstatter tradisjonell taktekning, og byggets design tilpasser seg vind og vær. Et permeabelt dekke, to regnbed og øvrig grønt areal, gir en lokal fordrøyning av vannet i tillegg til et magasin. Løsningene for klimatilpasning brukes i forskning.

For å nå et lavt klimagassutslipp er det jobbet systematisk med å redusere utslippene i byggets samlede livssyklus, fra oppbygging, i driftsfasen og når bygget skal avhendes. Bygget er et eksempel på hvordan vi kan energieffektivisere bygg og frigjøre energi til annen bruk.

Byggherre: NTNU og SINTEF. Arkitekt: LINK Arkitektur. Entreprenør: Veidekke ASA