Nye Veier avsluttet kontrakten med Acciona på E6 mellom Ranheim og Stjørdal i fjor, nå er det klart hvem som overtar deler av strekningen. Foto: Nye Veier

Nye Veier avsluttet kontrakten med Acciona på E6 mellom Ranheim og Stjørdal i fjor, nå er det klart hvem som overtar deler av strekningen. Foto: Nye Veier

Disse overtar etter Acciona på milliardprosjekt i Trøndelag

Nye Veier har nå delt ut to kontrakter på milliardprosjektet E6 Ranheim-Værnes. Det samme prosjektet hvor Nye Veier avsluttet kontrakten med spanske Acciona Construcción S.A i fjor sommer.

I fjor sommer ble det klart at Nye Veier og spanske Acciona Construcción S.A. avsluttet milliardkontrakten om bygging av ny E6 mellom Ranheim og Værnes.  Nye Veier har siden jobbet med å velge entreprenøren som skal ferdigstille delstrekningen E6 Ranheim – Sveberg, som er den mest modne delen av Ranheim – Værnes.

Nå er det klart at Hæhre skal bygge ny E6 mellom Ranheim og Sveberg. Strekningen er ca 12,5 kilometer lang fordelt på 10,8 kilometer vei i dagen og den cirka 1,7 kilometer lange Væretunnelen. Samtidig melder Nye Veier at Contur AS skal bygge ny Hommelvikbru på E6.

2,2 milliarder kroner

Kontraktsverdien på Hæhres er på om lag 2,2 milliarder kroner. Den nye veien skal være klar for trafikk i løpet av sommeren 2027.

– Vi er fornøyde med at vi nå kan komme videre i utbyggingen av ny E6 fra Ranheim til Sveberg. Det er mye trafikk på denne delstrekningen og den nye veien vil gi bedre trafikkflyt og øke trafikksikkerheten. Det var sterk konkurranse mellom tre solide og kompetente tilbydere. Nå skal vi inn i en samhandlingsfase med Hæhre Entreprenør AS for å avklare arbeidsomfanget og ser fram til det videre samarbeidet, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier i en pressemelding.

– Dette er en viktig milepæl for prosjektet og godt å få på plass ny totalentreprenør. Folk vil etter hvert se mye anleggsaktivitet ute. E6 er en vei med mye trafikk og det er ikke til å unngå at anleggsarbeidet vil påvirke trafikken og føre til andre ulemper. Derfor er vi særlig opptatt av at den nye entreprenøren skal prioritere trafikksikkerhet og fremkommelighet i anleggsfasen, og etablere god dialog med berørte naboer og publikum. Vi som jobber i prosjektet ser veldig fram til å komme over i en ny fase og få bygget ferdig veien. Det er nok også mange som bor i området som vil sette pris på at det nå blir framdrift, sier Magne Ramlo, prosjektsjef for E6 Ranheim – Værnes i Nye Veier.

Rambøll Norge AS er med som rådgiver og skal blant annet stå for prosjekteringen i dette delprosjektet.

Hommelvik bru

Contur AS har fått oppdraget med å bygge Hommelvikbrua (sørgående kjørefelt) på strekningen E6 Trondheim-Værnes. Kontraktsverdien er rundt 180 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart blir i august 2024.

Hommelvikbrua sørgående blir bygget som stålplatebærer i samvirke med betongdekke. Det blir to kjørefelt, med en lengde på 228 m, fordelt på 4 spenn. Hommelvikbruas sørgående kjørefelt skal stå ferdig i desember 2025. Nordgående Hommelvikbru vil bli en del av totalentreprisen for E6 Sveberg-Værnes.

Da Nye Veier og totalentreprenør Acciona ble enige om å avslutte deres arbeid på ny E6 mellom Ranheim og Værnes var bare deler av den sørgående brua bygd.

– Vi er glade for å ha fått på plass entreprenør som skal bygge ferdig brua. Brua er viktig for fremdriften i hele prosjektet. Det er derfor viktig å ferdigstille den så fort som mulig, sier Ramlo.

– Viktige overordnede mål for hele prosjektet er at trafikksikkerhet og fremkommelighet prioriteres i anleggsgjennomføringen, og at det blir minst mulig ulemper for naboer og andre berørte, legger han til.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at E6 Ranheim – Sveberg skulle stå ferdig sommeren 2026. Ny Veier har kommet med en rettelse, og veien skal være ferdig sommeren 2027. Rettelsen ble gjort mandag 17. juni kl. 14.30.