Illustrasjonsfoto: Nye VeierE39 Flekkefjord – Ålgård. Illustrasjon: Nye VeierE6 Ulsberg – Melhus. Illustrasjon: Nye Veier

Disse nye strekningene vil Nye Veier prioritere for utbygging

Nye Veier prioriterer strekningene E39 Flekkefjord – Ålgård og E6 Ulsberg – Melhus for utbygging. I tillegg opprettholdes prioriteringen av E6 Moelv – Øyer og E6 Kvål – Melhus, som selskapet gjorde i mai.

Det skriver Nye Veier i en pressemelding onsdag.

For begge de nye prioriterte strekningene gjenstår arbeid med optimalisering, presiserer Nye Veier i meldingen. Det betyr at kostnader skal reduseres og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten skal økes.

– Vi øker tempoet i arbeidet med å modne prosjektene og forsikre oss at alle samfunnsøkonomiske gevinster er tatt ut. Både grundighet i optimaliseringen, men også at hastigheten i dette øker, er viktig. Målsetningen er mer trafikksikker vei for pengene, raskere til brukeren, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

– Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av prosjektene vi hittil har arbeidet med har økt med cirka 50 milliarder kroner. Av dette er 21 milliarder reduserte utbyggingskostnader, mens nesten 30 milliarder er økt trafikantnytte og reduserte ulykkeskostnader. Trafikantnytten oppnås gjennom kortere veistrekninger, høyere hastighet og dermed redusert reisetid, fortsetter Hovland.

Det er lange strekninger som nå prioriteres for utbygging av Nye Veier, heter det i pressemeldingen. E6 Ulsberg – Melhus sør for Trondheim er 64 kilometer lang, mens den anbefalte korridoren til ny E39 Flekkefjord – Ålgård er 85 kilometer lang. I dag er lengden på denne strekningen 100 kilometer.