Team LPOTeam VandkunstenTeam a-labTeam AdeptTeam Team Norconsult, valgt ut av Oslo Havn

Disse inviteres til å jobbe videre med utviklingen av Grønlikaia i Oslo

Hav Eiendom presenterer nå hvem som inviteres til å jobbe videre med utformingen av en ny bydel på østsiden av Bjørvika.

Marie Indrelid Winsvold (bærekraftsjef), Kjell Kalland (administrerende direktør) og Amund Schweder (plansjef) har alle vært med på å evaluere forslagene fra parallelloppdraget for Grønlikaia. Her med den 122 sider lange rapporten i hendene, hvor komiteen har samlet sine anbefalinger. Foto: Eirik Oland Nedrelid

Marie Indrelid Winsvold (bærekraftsjef), Kjell Kalland (administrerende direktør) og Amund Schweder (plansjef) har alle vært med på å evaluere forslagene fra parallelloppdraget for Grønlikaia. Her med den 122 sider lange rapporten i hendene, hvor komiteen har samlet sine anbefalinger. Foto: Eirik Oland Nedrelid

Det er nå klart hvem som inviteres til samtaler om videre i arbeid med utviklingen av reguleringsplanen for Grønlikaia.

Avgjørelsen markerer slutten på parallelloppdraget for Grønlikaia, en prosess som startet for et år siden. Hav Eiendom gikk bredt ut med en åpen pre-kvalifisering som resulterte i 118 søknader. Ut fra disse søknadene ble 16 tverrfaglige team valgt til å arbeide med de fem delområdene på Grønlikaia.

– Denne fremgangsmåten ble valgt for å sikre at bredden i forslag og ideer skulle bli så stor som mulig, heter det i en pressemelding.

– At vi nå har avgjort hvem som blir invitert med til samtaler om videre samarbeid om utviklingen av Grønlikaia gjør at vi er ett skritt nærmere å realisere visjonen om Østkantens fjordby, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom i meldingen.

– Nå skal vi jobbe videre med innspillene og all kunnskapen vi har fått gjennom parallelloppdraget og evalueringsprosessen til å utforme reguleringsplanen for området, fortsetter han.

Siden september 2022 har en evalueringskomité bestående av Elin Børrud (NMBU), Iwan Thomson (Lala) og Erling Dokk Holm (NMBU), sammen med interne ressurser fra Hav Eiendom og Oslo Havn, analysert og evaluert forslagene fra alle de 16 teamene som kom videre fra prekvalifiseringen til parallelloppdraget. Disse skissene ble stilt ut under Oslo arkitekturtriennale.

– Anbefalingene fra komiteen er nå samlet i en 122 sider lang rapport. Det er på bakgrunn av anbefalingene i rapporten at Hav Eiendom nå har invitert lederne for teamene fra A-lab, Adept, LPO og Vandkunsten til samtaler om videre samarbeid. Hav Eiendom har vurdert disse utkastene til å være best egnet til å følge opp evalueringskomiteens anbefalinger. Oslo Havn har valgt team til det femte delområdet, «Buffersonen/Kongshavn nord», som ble Team Norconsult, heter det videre i meldingen.

– Utvelgelsen skjer på bakgrunn av et omfattende og grundig arbeid. Vanligvis jobber man med ett og ett parallelloppdrag, her har vi hatt fem samtidig, sier Kalland og fortsetter:

– Det har vært arbeidskrevende og tatt tid, samtidig har det vært utrolig givende diskusjoner med interne ressurser som kjenner Bjørvika, eksterne autoriteter på arkitektur og byutvikling og rådgivere som kjenner alt fra livet i fjorden til økologiske forhold. Det har gitt nye ideer og innfallsvinkler.

Disse teamene inviteres til samtaler om videre arbeid
1. Verket: Team A-lab
2. Lohavn: Team Adept
3. Grønlikilen: Team LPO
4. Munkehagen: Team Vandkunsten
5. «Buffersonen» og Kongshavn nord: Team Norconsult

Selv om Hav Eiendom nå har valgt ut teamene som skal bli med videre i prosessen, betyr ikke det at forslagene som ble stilt ut i september blir stående uforandret.

– Alle som deltok i parallelloppdraget fikk hvert sitt område å jobbe med. Oppgaven nå blir å legge en plan som gjør at alle disse fem delområdene henger sammen på en skikkelig god måte. Det betyr at teamene og kontorene vil måtte gjøre betydelige endringer i forslagene sine for at Grønlikaia skal få en best mulig helhet, sier Kalland.

Innen kort tid skal Hav Eiendom møte lederne for de ulike teamene, med sikte på å inngå avtaler om videre samarbeid. For Kalland og Hav Eiendom er målet å ha et komplett planforslag klart i overgangen 2023-2024, som så sendes til Plan- og bygningsetaten.