Anna Maria Aursunds nåværende åremål går ut ved årsskiftet. Dagens direktør er blant søkerne som ønsker å være Oslos vann- og avløpssjef de neste seks årene. Arkivfoto: Arve Brekkhus

Anna Maria Aursunds nåværende åremål går ut ved årsskiftet. Dagens direktør er blant søkerne som ønsker å være Oslos vann- og avløpssjef de neste seks årene. Arkivfoto: Arve Brekkhus

Disse har søkt stillingen som vann- og avløpsdirektør i Oslo

11 personer søkte på åremålsstillingen som vann- og avløpsdirektør i Oslo. Du kan se søkerlisten her.