Disse fire firmaene konkurrerer om Statsbyggs blå Bodø-bygg

Statsbygg har invitert fire deltagere til konkurransen om å bygge lokaler til hav- og helsesatsingen ved Nord Universitet.

Statsbygg lyste ut anbudskonkurransen i mai. Etter en prekvalifisering er nå fire tilbydere invitert til å delta i konkurransen. De fire tilbyderne er Consto Nord AS, Econor AS, Gunvald Johansen Bygg og HENT AS.

- Fire godt kvalifiserte deltagere gir en god og effektiv konkurranse, og Statsbygg ser nå frem til det videre arbeidet, skriver Statsbygg i en pressemelding. Før fellesferien ble det avholdt en digital anbudsbefaring med opp mot 50 deltagere.

Byggeprosjektet i Bodø vil bli viktig for satsingen på hav og helse ved Nord universitet.

- Bakgrunnen for prosjektet er at dagens lokaler hverken er store nok, eller tilpasset dagens krav til funksjonalitet og standard for å kunne drive undervisning og forskning på høyt internasjonalt nivå, skriver Statsbygg.

Det er Kunnskapsdepartementet som har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for Blått Bygg. Oppdraget omfatter et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur med et nettoareal på cirka 5.000 kvadratmeter, og en ombygging av et frigjort bruttoareal på 1.680 kvadratmeter for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Kontraktsformen for prosjektet er totalentreprise med løsningsforslag. Tilbyderne skal dermed både tegne hvordan prosjektet kan se ut og foreslå hvordan det kan bygges. Den som vinner konkurransen vil i tillegg stå for byggingen av sitt prosjekt, forutsatt at Stortinget bevilger midler til dette.

Fristen for å levere tilbud i konkurransen er 15. oktober 2020. Etter planen vil Statsbygg kåre en vinner rundt årsskiftet 2020/21. Konkurransevinneren skal deretter videreutvikle forslagene sine til nybygg og ombygging i samarbeid med Statsbygg og Nord universitet.

Kostnadsrammen for hele prosjektet er i overkant av 500 millioner kroner.