Illustrasjon: Aas Jakobsen AS

Illustrasjon: Aas Jakobsen AS

Disse fem får levere tilbud på automasjon på E18 Lysaker-Ramstadsletta

Statens vegvesen inviterer fem selskap til å levere tilbud på levering og arbeid med automasjon på etappe 1 av E18 Vestkorridoren

Åtte selskap meldte innen fristen interesse for å prekvalifiseres for automasjonskontrakten på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta, skriver Vegvesenet på sine nettsider.

Statens vegvesen inviterer nå følgende fem til å levere tilbud og delta i forhandling:
* Aventi Technology AS
* Mesta AS
* Tratec Norcon AS
* ABB AS
* Trafsys AS

Planen er å skrive kontrakt med leverandør før sommerferien i år.

Automasjonskontrakten omfatter arbeider og leveranse av spesifisert utstyr knyttet til blant annet integrasjon mot VTS (Vegtrafikksentralen), OPC-server toppsystem, OPC objektliste, lokalt styringssystem og programmering, SSA-skap i tunneler og dagsoner, SA-skap i tekniske bygg, nødstyrepaneler, automatikkskap i sedimentasjonsanlegg og pumpestasjoner, fibernettverk lokalt og mot VTS, videoovervåking og hendelsesdetektering og nødtelefonisystem.

Arbeidene i entreprisen/kontrakten strekker seg over hele prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta samt noen arbeier langs veier som ikke skal bygges om, blant annet E18 Lysakerelva-Fornebukrysset, langs Snarøyveien og ved Telenor Arena.