Ill. Statens vegvesen
Ill. Statens vegvesen

Disse fem er prekvalifisert til E39 Hove-Osli

Syv entreprenører søkte om å bli prekvalifisert til å bygge Hove - Osli E39, som er første etappe av Ålgård Hove. Fem blir med videre.

– Etter en grundig gjennomgang har vi kommet til at det er fem entreprenører som blir med videre i anbudsrunden. Nå skal vi ha samtaler med hver enkelt før tilbyderne skal gi sin første pris, sier prosjektleder Geir Strømstad i Statens vegvesen i en pressemelding.

Geir Strømstad. Foto: Statens vegvesen
Geir Strømstad. Foto: Statens vegvesen

Av de syv som søkte er disse fem prekvalifisert:
- Stangeland Maskin AS
- Bjelland & Jærentreprenør AF
- Vassbakk og Stol AS
- Bertelsen & Garpestad AS
- Risa AS

Disse to ble ikke prekvalifisert:
- Aldesa Construcciones, S.A
- Spania Impresa Pizzarotti & C.S.P.A - Italia

– Strekningen er tre kilometer med ny firefeltsvei, og er første etappe av ny E39 mellom Ålgård og Hove. Det skal også bygges flere brukonstruksjoner, lokalveier og gangstier. Etappen starter ved dagens toplanskryss ved Hove og kobler seg til dagens E39 ved Osli. Prosjektet er en del av Bymiljøpakke Nord Jæren, sier prosjektlederen.

Etter planen skal strekningen være ferdig våren 2026.