Ill. Team Urbis/Statsbygg

Disse fem er med i de tre første konkurransene for bygging av nytt regjeringskvartal

Statsbygg har gjennomført kvalifisering i de tre første konkurransene for bygging av nytt regjeringskvartal. Totalt er fem firmaer kvalifisert til å levere tilbud.

Fram til nå har det dreiet seg om planlegging, utvikling og riving, men nå er Statsbygg i ferd med å gjennomføre tre konkurranser for bygging av nytt regjeringskvartal. Det dreier seg om bygging av kjeller, rehabilitering av H-blokken og bygging av energiforsyningsløsning.

Fire firmaer er med videre i konkurransen om H-blokken, tre om kjeller og to om energiforsyning. Noen entreprenører er med i flere konkurranser, så totalt sett er fem firmaer kvalifisert til å levere tilbud.

K202 H-blokken
H-blokken skal rehabiliteres til et velfungerende kontorbygg for cirka 480 ansatte og ytterligere 90 ansatte til Statsministerens kontor (SMK), i et fire etasjes påbygg på toppen. Entreprise K202 H-blokken omfatter i tillegg til rehabilitering av bygget og påbygg av fire nye etasjer, også refundamentering av bygget samt at alle tekniske anlegg skal skiftes ut. Følgende entreprenører er kvalifisert og invitert til å levere tilbud:

• AF Gruppen Norge AS
• HENT AS
• Skanska Norge AS
• Veidekke Entreprenør AS

K201 Kjeller
Alle byggene i nytt regjeringskvartal skal bindes sammen av en felles kjellerløsning som skal inneholde tekniske anlegg, kjørearealer, parkering samt driftsfunksjoner og arealer for vare- og avfallshåndtering. Entreprise K201 Kjeller omfatter ca. 25 000 kvm komplett kjeller inkludert graving, fundamentering, råbygg, innredning og teknisk installasjoner. Følgende entreprenører er kvalifisert og invitert til å levere tilbud:

• AF Gruppen Norge AS
• NCC Norge AS
• Veidekke Entreprenør AS

K601 Energiforsyning

Sjøvann skal benyttes som energikilde for oppvarming og kjøling av nytt regjeringskvartal. Entreprise K601 Energiforsyning omfatter arbeider for å gjennomføre dette, herunder adkomsttunnel fra Akershusstranda, berghall med pumpestasjon, tekniske anlegg og rørinstallasjoner samt rørtrase mellom pumpestasjon og nytt regjeringskvartal. Følgende entreprenører er kvalifisert og invitert til å levere tilbud:

• AF Gruppen Norge AS
• Skanska Norge AS

Kontraktene skal gjennomføres i samspill mellom den valgte entreprenør, Statsbygg som byggherre og prosjekterende arkitekter og ingeniører. I det ligger det at entreprenøren kontraheres før prosjektet er ferdig utviklet, og at de tar del i utviklingen og planleggingen av prosjektet som de andre involverte. Byggestart forutsetter Stortingets godkjennelse.