E18 mellom Rugtvedt og Dørdal var Nye Veiers andre veiprosjekt. Nå ønsker veiselskapet seg en større andel av prosjektene på riksveinettet. Foto: Nye Veier

Disse 20 strekningene vil Nye Veier ha i ny NTP

Nye Veier spiller inn 20 veistrekninger for Samferdselsdepartementet til ny Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033.

Det skriver veiselskapet i en pressemelding torsdag.

Nye Veier leverte torsdag sine beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for forslag til ny utbyggingsportefølje for selskapet.

– Nye Veier er klar for nye oppgaver. Selskapets måte å løse utbyggingsprosjektene på, kan anvendes i flere typer prosjekt, ikke bare utbygging av nye høyhastighetsveier. Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Nye Veier er en tydelig pådriver for endring. Vi foreslår i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

Disse strekningene spiller Nye Veier inn for NTP 2022 – 2033:

Dette de 20 strekningene som Nye Veier spiller inn til NTP 2022 - 2033. Illustrasjon: Nye Veier
 1. E39 Ålgård-Hove
 2. E39 Bokn-Stord
 3. E39 Stord-Os
 4. E39 Ålesund-Molde
 5. E136 Dombås- Vestnes
 6. E6 Otta-Dombås
 7. E6 Dombås- Ulsberg
 8. Riksvei 3 Kolomoen-Ulsberg
 9. E39 Klett-Harangen
 10. E14 Stjørdal-Meråker
 11. E6 Åsen-Steinkjer
 12. Riksvei 80 Bodø-Fauske
 13. E6 Fauske-Bognes
 14. E8 Nordkjosbotn-Tromsø
 15. Riksvei 4 Oslo-Mjøsbrua
 16. Riksvei 25 Hamar-Løten
 17. E234 Forbindelse Øst-Vest
 18. Transportbehovet i og rundt Oslo
 19. Riksvei 13 Tau-Sogndal
 20. Transportbehovet i og rundt Bergen

Da Nye Veier ble opprettet, fikk de ansvar for veistrekninger konsentrert rundt E6 nord og syd for Trondheim i Trøndelag, E6 i Innlandet, E18 mellom Oslo og Kristiansand og E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Oppstartsporteføljen omfattet rundt fem prosent av riksveinettet.

– Gjennom systematisk arbeid for å redusere kostnadene og øke nytten for veibrukerne har selskapet klart å redusere kostnadene med om lag 20 prosent, og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er forbedret fra å være negativ for porteføljen til å bli positiv. Dermed ble selskapets utbyggingsansvar utvidet med tre nye strekninger uten å tilføre selskapet mer penger. Vi har nå ansvar for cirka syv prosent av riksveinettet, sier Hobbesland.

–Med en slik portefølje har vi godt grunnlag for å kunne arbeide med effektivisering av drift og vedlikehold som nå dekker stadig større deler av veibudsjettene. Vi foreslår i vårt NTP-innspill 20 konkete strekninger som kan overføres til Nye Veier, sier Hobbesland.