Foto: Ådne Homleid

Disse 19 har søkt stillingen som jernbanedirektør

Da søknadsfristen gikk ut 15. mars hadde det kommet inn 19 søknader til stillingen som ny jernbanedirektør.

Av de 19 så har seks søkere trukket søknaden sin i etterkant, mens en søker har fått navnet unntatt  offentlighet.

Her er listen over søkerne

Stillingen ble ledig etter at Kirsti Slotsvik sa opp sin stilling i fjor for å tiltre i en ny jobb som leder i et utviklingsselskap i Ålesund. Hun fratrådte i februar.