Direktør Innovasjon og Forretningsutvikling

Mesta AS er Norges største og ledende selskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. Mesta har i dag over 50 prosent av markedsandelen innen drift og vedlikehold av vei - og er en vital del av norsk samferdsel. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen elektro, anlegg og Spesialproduksjon som har virke innen fagfeltene betong, fjell- og tunellsikring, rekkverk og veisikring, bro- og kaivedlikehold og jernbane.

Selskapet har ca. 1400 ansatte og hadde i 2018 en omsetning på ca. NOK 4 mrd. Selskapets hovedkontor ligger på Lysaker i Bærum. For mer informasjon se www.mesta.no

Firma Mesta
FylkeAkershus, Oslo
StedLysaker
Søknadsfristsnarest

Mesta er i utvikling og skal ta en tydeligere rolle i å gi Norge sikrere, smartere, grønnere og mer miljøvennlige veier. Ambisjonen er å være den ledende driftsentreprenøren på norske veier. Den jobben de ansatte i Mesta gjør hver dag er helt avgjørende for samfunnsberedskapen i Norge.

Fremover må Mesta finne nye forretningsmodeller som fungerer best mulig for både byggherre og entreprenør– og som sikrer best mulig veivedlikehold for alle som bor i Norge. Mesta ønsker å ta en ledende rolle og være med å vise vei, og vise hvordan vi sammen med våre oppdragsgivere kan utvikle veivedlikeholdsfaget videre.

Mesta utvikler nå en sterkere, sunnere og mer mangfoldig organisasjon og ledergruppen søker en ny leder som med ansvar for Innovasjon og Forretningsutvikling, skal sikre selskapets innovasjonskraft og strategisk riktig forretningsutvikling.

Området ditt vil være en spydspiss i Mesta hvor du bærer overordnet ansvar for innovasjon, forretningsutvikling og strategi. Du vil ha ansvar for å lede og modernisere ansvarsområdene IT, marked, maskin og innkjøp og eie prosessene i selskapet som handler om forenkling og standardisering. Du må ha mot til å utfordre og tenke nytt. Vår ambisjon er at Mesta skal ligge foran og definere den digitale hverdagen i vår bransje. Vi skal sikre at vi når målene våre gjennom gode strategier som ledes av en handlekraftig og dyktig leder. Du vil få stor mulighet til å påvirke Mestas fremtid.

Vi leter etter en kandidat med enorm interesse for både faget sitt og kommersiell vekst. Administrerende direktør og ledergruppen ønsker seg en kollega som både kan bygge for fremtiden og samtidig ivareta det gode som er. Rollen er nyopprettet og du evner å stå støtt og har dine meningers mot, dog uten å være vanskelig stolt, men heller elegant pragmatisk.

Rådgiver Caroline Knudsen i AUDEO tar med glede imot alle søknader, fortrolig spørsmål og henvendelser på 90949308 og caroline.knudsen@audeo.no

Mesta er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Ansvarsområder:

 • Bidra til at Mesta som en viktig samfunnsaktør kommer tydelig på banen i det grønne skiftet gjennom innovasjon og teknologiutvikling. Herunder, jobbe for at Mesta skal øke verdiskapning i alle våre prosesser som fører til mindre utslipp og miljøpåvirkning i samfunnet.
 • Forretningsutvikling og strategisk ledelse Videreutvikle forretningsområdene våre og bidra til å ta en aktiv markedsposisjon.
 • Maskin Ansvarlig for å utvikle, fornye og sikre en effektiv og innovativ maskinforvaltning i selskapet, og god utnyttelse av maskinparken.
 • Innkjøp Ansvarlig for å modernisere og fornye innkjøpsorganisasjonen i Mesta, og optimalisere innkjøpsarbeidet vårt internt og utvikling av leverandører.
 • IT Ansvarlig for hvordan IT kan bidra til å videreutvikle forretningen gjennom utvikling og forvaltning av globale og lokale applikasjoner. Du vil være en pådriver for digitalisering og smart bruk av teknologi og holder deg oppdatert på trender i markedet.
 • Standardisering og forenkling Forvalte og videreutvikle vårt ledelsessystem for kvalitet og miljø for å sikre standardisering og effektivitet i selskapet.
 • Personal- og budsjettansvar

Kandidatkrav:

 • Visjon og strategi: utvikler en ambisiøs, men realistisk innovasjons- og forretningsutviklings-visjon og omskaper den til en gjennomførbar innovasjons- og forretningsutviklingsstrategi i samsvar med Mestas overordnede strategi
 • Innovasjon: er forkjemper for nye tilnærmingsmåter og innovative prosesser gjennom hele selskapet
 • Initiativ og ansvarlighet: handler på eget initiativ og aksepterer ansvar for egne resultater
 • Påvirkning: gjør inntrykk og får gjennomslag for ideer og planer
 • Utførelse: etterlever selv Mestas regler og prosedyrer
 • Systematisk tilnærming: er metodisk og systematisk i sin tilnærming og prioriterer effektivt
 • Faglig ekspertise: har spesialistkunnskap og ekspertise innen innovasjon og forretningsutvikling og driver kontinuerlig egen faglig utvikling. Er fortrinnsvis utdannet på Master-nivå og har en beviselig relevant og god bakgrunn fra lignende rolle(r)
 • Samarbeid og egenutvikling: deler kunnskap og erfaringer og støtter andre for å nå Mestas mål; og forstår egne styrker og svakheter og ønsker å konstant lære

Søk stilling

Vis flere stillinger: