Difi: Miljøkrav vektlegges for lite ved anskaffelser

Verken staten eller kommunene er flinke nok til å legge vekt på miljøkrav i forbindelse med anskaffelser, mener Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

En ny rapport fra direktoratet viser at det er et stort forbedringspotensial.

– Vi fant kun én anskaffelse hvor miljø var vektet med 30 prosent eller mer i tildelingskriteriene. Dette tilsvarer 0,4 prosent av utvalget. Her må det satses mer for at offentlige innkjøp skal bidra til grønn konkurransekraft, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes.

Rapporten er basert på en kartlegging av 250 utlysninger og omfatter transport, møbler, yrkesklær og IKT-utstyr. Den viser blant annet at bare 7 prosent av transportutlysningene stilte krav om informasjon om eller en maksgrense for CO2-utslipp. Kun 5 prosent av utlysningene stilte krav til beregning av livssykluskostnader, og i flere tilfeller var disse til dels umulige å evaluere.

Fra årsskiftet endres regelverket, og det blir flere muligheter til å stille klima- og miljøkrav, skriver direktoratet.