Fra byggingen av stasjonshallen i Holmestrand. (Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket)

Dialog avverget rettsaker for Jernbaneverket og Skanska

Til tross for uenigheter som var så store at de kunne ha endt i retten, er Jernbaneverket og Skanska blitt enige om sluttoppgjøret i tre store kontrakter på Vestfoldbanen. 

Fakta om Skanskas prosjekter på Vestfoldbanen:

UHN03 Holmentreprisen
Kontraktssum: 392 millioner kroner. 

Anleggsperiode: Juli 2010 – Januar 2015.

UHN04 Stasjonsentreprisen
Kontraktssum: 970 millioner kroner
Anleggsperiode: November 2011 – juni 2015.

UHN06 Fiboentreprisen
Kontraktssum: 396 millioner kroner
Byggetid: November 2011 – januar 2015. 

Skanska har hatt kontrakt med Jernbaneverket på tre av fem parseller i utbyggsprosjektet Holm-Nykirke, som er en del av Vestfoldbanen. I to av prosjektene, Holmestrand stasjon og Holmentreprisen, har det vært en krevende prosess å bli enige om sluttoppgjøret. Nå har Skanska og Jernbaneverket signert en avtale om endelig sluttoppgjør på begge disse parsellene.

- Til tross for uenigheter har begge parter vært løsningsorientert og det er takket være en konstruktiv dialog over tid at vi nå har blitt enige om en endelig avtale, forteller prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum i Jernbaneverket.

Trond Valeur, regiondirektør i Skanska Samferdsel og Energi, er også glad for at de er blitt enige om en løsning. Han forteller at uenighetene har vært så store at oppgjøret kunne endt med flere rettssaker.

- Begge parter har ønsket å unngå å møtes i retten. Vi er derfor svært glad for at vi har funnet en løsning, og det har vi klart takket være to løsningsorienterte prosjektorganisasjoner. Disse prosjektene har pågått i over fem år og det har vært mange krevende utfordringer for begge parter underveis. Prosjektsjef i Jernbaneverket, Knut Edmund Knutsen og Skanska sin prosjektdirektør Jan Erik Skogen har jobbet tett i mange år og det er mye takket være deres innsats, velvilje og positive innstilling at vi klarte å komme frem til enighet, forteller Valeur.

Både Ilebrekke Undrum og Valeur er enige om at begge parter har bidratt til å løse konfliktene i prosjektene, og nå ser både Jernbaneverket og Skanska fremover. De sier en melding at de synes begge det er synd at disse flotte og krevende prosjektene blir mest kjent for uenigheter. Dette er hovedgrunnen for at de ønsker at bransjen skal bli kjent med at de har funnet en løsning ved å sette seg ned og prate godt sammen.

- Disse prosjektene har vært krevende teknologisk, og vi er svært stolt over det vi har levert. Til tross for krevende fjellforhold, store volum og kontraktuelle utfordringer så har vi levert disse viktige prosjektene og vi har en kunde som er svært fornøyd med leveransen. Nå vil vi bare glede oss over produktet vi har levert, forteller Valeur.

- Begge parter har tatt lærdom av denne prosessen og lærdommen skal vi ta med oss videre. Nå vil vi imidlertid bruke all energi på det arbeidet vi har igjen før vi kan åpne dette viktige samferdselsprosjektet for publikum mot slutten av året, avslutter Ilebrekke Undrum.  

Foran f.v: Prosjektsjef Knut Edmund Knutsen i Jernbanverket og Prosjektdirektør Jan Erik Skogen signerer sluttavtalen. Bak fv: Prosjektdirektør Stine Ilebrekke Undrum i Jernbaneverket og Regiondirektør Trond Valeur i Skanska. (Foto: Jernbaneverket)