Illustrasjonsfoto: Arve Brekkhus

DiBK overtar Husbankens fagansvar for energi og miljø

Overføringen av ansvarsoppgaver fra Husbanken til DIBK er beskrevet i etatenes tildelingsbrev for 2016.

I forslaget til statsbudsjett for 2017 står det at både Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har ansvar for boligkvalitet. Husbanken bidrar primært gjennom kunnskapsutvikling, tilskudd og lån, mens DiBK hovedsakelig bidrar gjennom utvikling og forvaltning av juridiske virkemidler.

Regjeringen vil i større grad samle fagansvaret for bolig- og byggkvalitet og foreslår derfor å flytte ansvaret for miljø, energi og byggeskikk fra Husbanken til DiBK fra 1. januar 2017. Ansvaret for byggeskikkprisen ble flyttet fra Husbanken til DiBK fra 1. juli 2016.

Flyttingen styrker DiBK som kompetansesenter for byggkvalitet og spisser Husbankens samfunnsoppdrag overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken skal fortsatt forvalte de økonomiske virkemidlene, står det videre i statsbudsjettet.

I 2016 har Husbanken og DiBK samarbeidet om hvordan overgangen skal foregå for å sikre nødvendig erfarings- og kompetanseoverføring om oppgavene.

I forslaget til statsbudsjett er det foreslått å avvikle ordningen med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Husbanken vil følge opp pågående prosjekter som ferdigstilles i 2017 og 2018.