Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Dette vil påvirke byggenæringen etter budsjettenigheten

Mandag kunne Arbeiderpartiet/Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti presentere innholdet i budsjettforliket de kom frem til etter lengre tids forhandlinger. Det er her flere punkter som vil påvirke byggenæringen.