Clemensallmenningen i nye Middelalderparken. Illustrasjon: Bane NOR / RambøllIllustrasjon: Bane NOR / RambøllLokomotivhallen med amfi i nye Middelalderparken. Illustrasjon: Bane NOR / Rambøll

Dette skal Bane NOR gjøre i Middelalderparken i Oslo – lyser ut kontrakt denne høsten

Etter mange år med jernbaneutbygging i området rundt Middelalderparken i Oslo, skal Bane NOR blant annet tilrettelegge terreng og etablere amfi og gangveier.

Det skriver jernbaneutbyggeren i en pressemelding på sine nettsider.

Middelalderparken rustes opp i kjølvannet av jernbaneutbyggingen av Follobanen. Arbeidet baseres på en felles landskapsplan der utformingen er beskrevet på et overordnet nivå, skriver Bane NOR.

Jernbaneutbyggeren skal blant annet tilrettelegge terrenget ned mot vannspeilet og opparbeide et amfi med sitteplasser, en aktivitetsplass og tilbakeføre en ridderturneringsbane. De skal også opparbeide Vestre strete og Clemensallmenningen til historiske gangveier, og Østre strete skal lages som en mer moderne gangvei med grus. Oslo kommune har ansvar for blant annet belysning, beplantning, møblering og formidling av kulturminnene, samt for den gamle lokomotivhallen.

Prosjekteringen av Middelalderparken er snart ferdig, og Bane NOR skriver i pressemeldingen at de planlegger å lyse ut entreprenørkontrakt i løpet av høsten 2021.

– Vi satser på å starte terrengarbeidet våren 2022. Deretter vil vi vil nok trenge to vekstsesonger for opparbeiding av terrenget ned til vannspeilet i parken, samt bygging og etablering av grøntarealer, det vil si sommeren 2022 og sommeren 2023, sier administrasjonssjef Rikke Lill Holund i Follobaneprosjektet.

Med jernbanen lagt under bakken som en del av Follobaneprosjektet, vil Middelalderparken, ifølge pressemeldingen, få et dobbelt så stort areal som tidligere. Oslo kommune skal ha driften av parken.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har lagt ut forslaget til utbyggingsavtalen for Middelalderparken er lagt ut til offentlig høring på Oslo kommunes nettsider.