Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Dette sier Statsbygg og Vegvesenet om erfaringer med totalentrepriser

En studie om statlige byggherrers erfaringer med totalentrepriser viser at majoriteten av byggeprosjektene har en tendens til å bli forsinket med inntil tre måneder. Anleggsprosjektene klarer ikke sluttfristen i 25 prosent av tilfellene. Statsbygg og Statens vegvesen kjenner seg ikke igjen.