Ny E18 mellom Bommestad og Sky ved Larvik sto ferdig  i 2018. 13. desember i fjor løsnet store steinblokker fra en fjellskjæring og raste ut i veibanen. Foto: Alexander Vestrum / NTB scanpix

Dette sier Skanska og Sweco om E18-rapporten

Fredag kom rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert årsakene til at store steinblokker raste ut på E18 ved Bommestad i desember. Skanska mener det er en ryddig rapport med funn som blir viktig for hele bransjen.

Skanska Norge var hovedentreprenør for utbyggingen av firefelts E18 mellom Bommestad og Sky ved Larvik, som sto ferdig i 2018. I prosjektet leide hovedentreprenøren inn Mesta som underentreprenør på fjellsikringsarbeidene.

13. desember i fjor raste store steinblokker ut på E18 ved Bommestad. Kort tid etter raset satte vegdirektør Ingrid Dahl Hovland ned et ekspertutvalg, som fikk i oppgave å vurdere årsakene til rasulykken. Fredag ble ekspertutvalgets rapport lagt frem.

Skanska tar ansvar

Kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr i Skanska Norge, sier til Byggeindustrien at de opplever ekspertutvalgets rapport som ryddig.

– Skanska var utførende entreprenør på kontrakten og hadde ikke ansvar for prosjekteringen. Det er bekymringsfullt å se hvor underdimensjonert den tross alt har vært. Vi har registrert rapportens beskrivelse av det utførte sikringsarbeidet og vil ta lærdom av dette i kommende prosjekter.  Samtidig vil jeg gi ros til Statens Vegvesen for å være åpne om rapportens funn og konklusjoner. Det blir viktig for hele bransjen å ta lærdom av funnene i rapporten, sier Audun Lågøyr.

Sweco jobber med å få helhetlig bilde av saken
Sweco hadde ansvaret for kvalitetssikringen som tredjepartskontrollør i prosjektet. Kommunikasjonsdirektør Peter Hagen i Sweco sier det er for tidlig å gi en utfyllende kommentar til det som kommer frem i rapporten.

– Vi mottok rapporten i går ettermiddag. Vi har ikke vært involvert i utarbeidelsen av rapporten, og jobber nå med å få et helhetlig bilde av den slik at vi kan kartlegge situasjonen, skriver han i en e-post til Byggeindustrien.

En rekke kritikkverdige forhold

I rapporten fra ekspertgruppen pekes det på en rekke kritikkverdige forhold ved både planlegging, prosjektering, utførelse og kvalitetssikring av boltesikringene, som ble gjort ved fjellskjæringen hvor raset gikk.

Rapporten peker på at den cirka 30 meter høye fjellskjæringen var nevnt i prosjekteringsrapporter som et objekt som kunne kreve ekstra sikringstiltak.

– Utsprengningen ble utført som anvist, med god kvalitet. Etter utsprengningen anviste byggeledelsen boltesikring som av utvalget vurderes som klart mangelfull. Boltesikring ble utført av entreprenør, sannsynligvis med feil/mangler i forhold til anvisningen, skriver ekspertutvalget.

Svikt

Ekspertgruppen skriver også følgende om avvik i utførelse av sikringsarbeidene.

– Utvalget har funnet at det med stor sannsynlighet også er svikt eller avvik mellom det som ble anvist og hva som ble utført av bolting, i og med at det ikke finnes spor av mer enn en bolt som har gått gjennom hovedglideplanet. Avviket kan sannsynligvis tilskrives svikt i kommunikasjon og/eller svikt i utførende entreprenørs vurdering av hva som skulle til for å gjøre bestilt bolting effektiv.

Byggeindustrien har vært i kontakt med Mesta, som viser til hovedentreprenør Skanska sin kommentar.