Administrende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA). Arkivfoto.

Dette sier næringen om Frps regjerings-exit

Tre av de største bransjeforeningene innen bygg og anlegg ønsker seg forutsigbarhet etter Fremskrittspartiets regjeringsavgang.

Mandag varslet Fremskrittspartiet at de trer ut av regjeringen. Det får direkte påvirkning i sentrale departement for byggenæringen som Frp-styrte finans og samferdsel.

Spesielt stor spenning er det knyttet til hva som skjer innenfor samferdselssektoren, men helt sikkert er det at Jon Georg Dale (Frp) forsvinner ut av regjeringskontorene.

I Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) er de spente på hvem som blir hans etterfølger.

– Nå må det gjøres klokt arbeid i regjeringspartiene for å gjøre denne utgangen så lite dramatisk som mulig. Det er en stor kabal som skal legges, og det blir spennende for vår næring hvem som skal lede samferdselsdepartementet, sier EBA-leder Kari Sandberg til Byggeindustrien.

EBA vil fortsette arbeid for å sikre god konkurranse

Hun er glad for at Frp har sagt at de vil støtte Erna Solberg (H) som statsminister.

– Det viser ansvarlighet, selv om de vil få mer frihet som opposisjonsparti. Jeg håper vi får en situasjon på Stortinget som gjør at regjeringen får flertall til å forhandle i budsjett og andre viktige saker, sier Sandberg.

EBA-lederen legger til at de vil fortsette sitt arbeid mot samferdselsdepartementet med å sikre kontraktsstørrelser som sikrer god konkurranse i det norske anleggsmarkedet.

MEF: Granavold-erklæringen er god politikk for anleggssektoren

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Landsforbund (MEF). Arkivfoto.

I Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) mener de det er godt nytt for bransjen at regjeringen varslet at de fortsatt skal styre etter Granavolden-erklæringen.

– Nå har jeg foreløpig bare hørt det som er sagt på pressekonferansene, men når det blir sagt at Frp fortsatt vil støtte den borgerlige regjeringen og at man i regjeringen skal styre videre på Granavolden-erklæringen, så betyr det god politikk for anleggssektoren, sier Julie Brodtkorb.

Hun sier Frp har hatt mye gjennomslagskraft i den politikken som er ført i anleggssektoren de siste årene.

– Frp har vært et parti som har ledet an i den utviklingen vi har sett i anleggsmarkedet de siste årene, og de har jo også et partiprogram som er en enda mer offensivt enn Granavolden-erklæringen på veifeltet. Derfor kan det også være at det som skjer nå er med på å dra denne regjeringen i en retning som er enda mer gunstig for vår bransje.

Lei seg for å miste Dale

Brodtkorb roser den avtroppende samferdselsminsiteren for jobben han har gjort i regjeringen.

– Vi er lei oss for å miste Jon Georg Dale som statsråd. Han har vært en særdeles sterk minister og en grundig politiker. Vi har opplevd ham som en som setter seg godt inn i de sakene som angår vår næring. Han har vist stor vilje til å forstå våre bedrifters virkelighet, sier Brodtkorb.

– Hvem ønsker MEF som samferdselsminster?

– Det vil jeg ikke uttale meg om. Nå har vi hatt to ulike samferdselsministere fra Frp som begge har vært svært flinke og kompetente statsråder. Jeg er sikker på at uansett hvem som går inn, så blir det en dyktig person som tar styringen, sier Brodtkorb. 

BNL: Forustigbarhet viktig

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes. Arkivfoto.

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) sier følgende om endringene i regjeringen:

– BNL arbeider med rammevilkår for bedrifter i byggenæringen, og da er forutsigbarhet viktig for å skape politiske resultater. BNL bruker mye innsats for å arbeide tett med alle regjeringer for å bidra til gode rammevilkår for byggenæringen, det vil vi fortsette med, sier Sandnes.