Illustrasjonsfoto.

Dette sier de største anleggsentreprenørene om permitteringer og oppsigelser

AF Anlegg er blant riksentreprenørene som de siste månedene har måttet permittere og si opp fagarbeidere.

Ifølge direktør Ivar Galaaen i AF Anlegg har AF Anlegg fortsatt høy aktivitet historisk sett, men entreprenørselskapet utfører mye av arbeidene med egne fagarbeidere, og i høst har ikke AF Anlegg klart å fylle på med nok prosjekter, noe som har ført til både permitteringer og oppsigelser.

– I høst har vi avsluttet flere store prosjekter, og vi har dessverre ikke klart å vinne nok nye prosjekter til at vi har arbeid til alle våre fagarbeidere. Det betyr at vi har benyttet permittering og oppsigelse for å tilpasse kapasiteten. Når vi ønsker å utføre en stor del av arbeidene med egne fagarbeidere, er løpende tilpasning av arbeidsstyrken, med ansettelse, permittering og oppsigelse, en del av vår virkelighet, fastslår Galaaen.

AFs anleggsdirektør ønsker ikke å gå offentlig ut med antallet selskapet har permittert eller sagt opp i løpet av høsten.

– Vi gjør løpende en tilpasning av arbeidsstyrken, slik at vi kan ansette innen en kategori og permittere innen en annen. Dette er en del av vår prosjektbaserte virksomhet, kommenterer Galaaen.

Han tilføyer at de gjerne skulle sett at permitteringsreglene mykes opp, slik at permittering som virkemiddel kan benyttes i mer enn 26 uker.

– Permitteringer ikke til å unngå

Steinar Myhre, konserndirektør anlegg i Skanska Norge, sier det generelt går godt i forretningsområdet anlegg, og at de har høy aktivitet med mange pågående prosjekter, men også Myhre må konstatere at permitteringer ikke er til å unngå.

– Dessverre er det ikke til å unngå at vi får noen permitteringer i vinter. Hovedsakelig fordi vi avslutter arbeider i to store veiprosjekt på Helgeland og i Elverum. Heldigvis er antallet forholdsvis lavt. Vi jobber kontinuerlig med å finne alternativt arbeid for de som rammes, og vi har nylig vunnet større jobber som skal trappes opp etter påske. Forutsigbarhet for at prosjektene kommer når de er skissert å komme, er veldig viktig for oss for å unngå å måtte gjøre permitteringer. Dette håper jeg kundene våre tar som en viktig oppfordring, sier Myhre.

Veidekke rir han av

Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg, mener det ser lovende ut med tanke på å beholde full sysselsetting fremover.

– Det ligger ikke an til noen store permitteringer hos oss. Vi greier stort sett å sysselsette alle folkene våre, men det vil alltid være sesongvariasjoner og det er alltid litt mindre som skjer på vinteren, sier Larsen til Byggeindustrien.

– Er det de store nye jernbanekontraktene som redder dere?

– Nei, de nye store kontraktene vi har fått er foreløpig ikke bemannet opp, men det vil komme litt på nyåret. Vi har blant annet fått nye oppgaver i eksisterende oppdrag, og det hjelper på frem til vi kommer skikkelig i gang med nye oppdrag. Totaltsett går dette i hop på en god måte, sier Larsen.

Har kuttet stabs- og støttefunksjoner

I slutten av august kom Veidekke med meldingen om at de omorganiserer og reduserer bemanningen i anleggsvirksomhetens sentrale stabs- og støttefunksjoner med rundt 50 ansatte. Øivind Larsen sa den gangen at 20-30 i verste fall kunne miste jobben, og han begrunnet kuttet i bemanningen med at selskapet må redusere kostnadene og tilpasse organisasjonen til dagens krevende marked.

Permitteringer i Implenia

Også Implenia har måttet ty til permitteringer den siste tiden. Administrerende direktør Audun Aaland skriver i en kort kommentar til Byggeindustrien at selskapet per dato har cirka 25 permitterte.

Normale sesongsvingninger for NCC

Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl i NCC sier anleggsvirksomheten ikke har flere permitteringer enn det som er normalt.

– Vi har normale sesongsvingninger, og har nå rundt 20 permitterte, sier han.