Dette er Opplysningskontoret for blomster og planter sin oppskrift på flott plen

Riktig mengde klipping, vanning og gjødsling må til for å få den perfekte gressplenen.

Det skriver Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP) i en pressemelding tirsdag.

Plenen, enten den etableres fra frø eller ferdigplen på rull, består som regel av ulike gresstyper, og valget av hva det skal bestå i er avhengig av bruk, skriver OBP. Golfbanen trenger mulighet til å klippe gresset svært kort, og for fotballbanen er det viktigst at den tåler slitasje og etableres godt. Hjemme vil ulike gresstyper kunne dekke ulike behov. For mange kan litt kløver være viktig for å holde plenen grønn, og for andre er mosen en kontinuerlig motstander, heter det i meldingen.

OBP anbefaler i pressemeldingen å klippe ofte at du unngår å klippe vekk mer enn én tredjedel av den totale gresshøyden hver gang. Klippehøyden må ikke være lavere enn 3,5 centimeter, fordi kortere klippehøyde vil føre til at enkelte gressarter ikke klarer seg, og mosen derfor får gode vekstvilkår.

Grundig vanning

Vanning utover det som er nødvendig i etableringsfasen bør unngås, heter det i meldingen. Gresset skal vannes først når det viser misfarging og visning, og da bør det vannes grundig. Hyppig og overdreven vanning med små mengder vil føre til at røttene bare utvikles i det øverste jordlaget, og vil gi en tørkesvak plen, mens sjeldnere og grundigere vanning vil få røttene til å strekke seg dypt ned. Hvis du skal vanne, vann gjerne når det regner, eller rett etter en skur, anbefaler OBP. Da er bakken fuktig og absorberer vannet bedre.

Man får mose i plenen når vekstforholdene ikke er gode nok. Dette kan det være flere årsaker til:

  • For mye skygge kan løses ved å beskjære busker og trær, eller lage et bed med skyggetålende stauder på stedet.
  • Sur jord kan motarbeides ved å tilføre basisk materiale, som kalk.
  • For lav klippehøyde løses ganske enkelt ved å stille gressklipperen høyere. Syv centimeter kan være helt ok når man har mose i plenen, skriver OBP.
  • Næringsmangel løses ved å gjødsle.
  • Fuktige forhold kan løses ved å drenere, plante tørste vekster som bjørk, og fylle på toppdressing, som for eksempel sand, for å få luftigere forhold.

Plenklipp som gjødsel

Det er, ifølge pressemeldingen, bedre å gjødsle lite og oftere, enn mye og sjelden. Gjødslingen bør skje i forbindelse med regn eller vanning, slik at gjødselen kommer ned til røttene og kan tas opp der, og slik at bladverket ikke svis av kombinasjonen sol og gjødsel. Plenen har godt av biologisk gjødsling, så OBP anbefaler å la gressklippet ligge igjen. Dette kan fungere for mat til meitemark som gjødsler og vender jorden.

Tilsatt gjødsel bør ikke spres etter midten av august, eller etter hvert som det nærmer seg tid for avmodning.

Tett jordstruktur kan gjøre at plenen vokser dårlig. En omgang med jernrive eller plenlufter vil hjelpe. Bruk rester av plantene for å forbedre jordstrukturen i hagen, anbefaler OBP.