Fugleperspektiv av forslaget fra AART Arcitects og SLA landskapsarkitekter for Ski stasjonsby. Illustrasjon: AART Arcitects og SLA landskapsarkitekterFugleperspektiv av forslaget fra LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter for Ski stasjonsby. Illustrasjon: LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekterFugleperspektiv av forslaget fra Grape Arcitects og Studio Oslo Landskapsarkitekter for Ski stasjonsby. Illustrasjon: Grape Arcitects og Studio Oslo LandskapsarkitekterØstsiden ved Jernbanesvingen. Illustrasjon: AART Arcitects og SLA landskapsarkitekterVestsiden av Ski stasjonsby sett fra sør. Illustrasjon: AART Arcitects og SLA landskapsarkitekterVestsiden av Ski stasjonsby sett fra nord. Illustrasjon: AART Arcitects og SLA landskapsarkitekterØstsiden ved Jernbanesvingen. Illustrasjon: Grape Arcitects og Studio Oslo LandskapsarkitekterVestveien og Reisetorget. Illustrasjon: LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekterVestsiden sett fra nord. Illustrasjon: LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekterVestsiden sett fra sør. Illustrasjon: Grape Arcitects og Studio Oslo LandskapsarkitekterVestsiden sett fra nord. Illustrasjon: Grape Arcitects og Studio Oslo Landskapsarkitekter

Dette er forslagene til nye Ski stasjonsby

Tre arkitektteam har levert sine forslag til hvordan opp mot 140.000 kvadratmeter rundt Ski stasjon kan bygges ut. Byggestart er planlagt i 2023.

Det det kommer frem i en artikkel i Østlandets Blad denne uken.

Bane NOR Eiendom skal utvikle området rundt Ski stasjon i Nordre Follo kommune, og planlegger både bolig og næring i det sentrale stasjonsområdet.

Byggherre Bane NOR Eiendom planlegger å evaluere forslagene til sentrumsutviklingen i løpet av desember, og et eller flere vinnerforslag vil da legges til grunn for detaljreguleringen av området. I artikkelen på oblad.no uttaler prosjektsjef Rune Breivik i Bane NOR Eiendom at han forventer at detaljreguleringsprosessen vil pågå i om lag to år, med oppstart like over nyttår.

Tre arkitektteam deltar i konkurransen om å utvikle Ski stasjonsby:

  • LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter
  • Grape Arcitects og Studio Oslo Landskapsarkitekter
  • AART Arcitects og SLA landskapsarkitekter