Element NOR har fått nye og lavere EPD-er for sine betongelementer. Bedriften jobber for enda lavere CO2-avtrykk ved å bruke fornybar energi i produksjonen. Foto: Element NOR

- Det skal godt gjøres å bygge mer miljøvennlig enn med betongelementer fra en lokal produsent som oss

Betongelementprodusenten Element NOR har gjennomført energitiltak i produksjonsprosessen, og har nå fått senket verdiene i sine nye EPD-er. – Dette får utslag i praksis for byggherrer i Nord-Norge som utfører et seriøst klimaregnskap, sier daglig leder Isak Berntsen i Element NOR.

– Det er gode nyheter for Element NOR at det har kommet krav om at offentlige byggeprosjekter skal ha et miljøregnskap på plass før man igangsetter bygging, sier daglig leder Isak Berntsen i betongelementprodusenten Element NOR med hovedbase i Balsfjorden i Troms.

Etter å ha jobbet målrettet med forbedring av miljøavtrykket i betongelementene bedriften produserer, blant annet energieffektiviseringstiltak og betongresepter med lavkarbon betong, har Element NOR i slutten av mars fått nye og lavere EPD-er.

– Vil bli det mest miljøvennlige byggematerialet i Nord-Norge

– Tiltaket vårt har vært drevet av vårt ønske om å bli det mest miljøvennlige byggematerialet i vårt markedsområde, uansett hva vi sammenliknes med, sier Berntsen.

Han viser til at det ikke er noen massivtreprodusenter i Nord-Norge.

– Transport av massivtre til vårt markedsområde vil slå heftig ut, det skal godt la seg gjøre å bygge mer miljøvennlig enn med betongelementer fra en lokal produsent som oss, som har tilgang på kortreist tilslag og sand, sier han.

Berntsen opplyser at det kun er en annen betongelementprodusent i Rogaland som nå kan vise til like lav EPD i sin produksjon.

Element NOR har fortsatt store ambisjoner om å senke sine EPD-er ytterligere, og jobber nå med et forskningsprosjekt i samarbeid med Norut Narvik for å se på tiltak som kan senke energiforbruket ytterligere i produksjonen med fornybar energi.

– Vi har forventninger om at våre EPD-er kan forbedres ytterligere. Hvis vi kan hente 25 prosent av vårt energibehov fra solenergi, vil det gi solide utslag, sier Berntsen.

Mener fokus på miljødeklarasjoner vil favorisere lokal industri

– Hvordan vil de nye EPD-ene få utslag for Element NOR som en lokal produsent?

– Vi har lenge hatt en polarisert diskusjon i hele Norge i forhold til byggematerialer. Når det skal fremlegges miljøregnskap i byggeprosesser, bli det et viktig argument for å bruke leverandører med lave EPD-er. Dette vil få utslag for oss i konkurransene. Fokuset som nå settes på miljødeklarasjoner vil favorisere nærhet og styrke lokal industri, sier Berntsen.

Han mener dette også er faktorer som vil stryke seg når byggenæringen har kommet seg gjennom den pågående koronasituasjonen.

– I tillegg til klimautslippene fra transport, er det åpenbart en mye mindre risiko forbundet med kortreise byggevarer, enn byggevarer som skal passere både to og tre grenseoverganger. I det store bildet tror jeg vi vil se at dette er noe som vil trekke fokuset mot lokale leverandører på samme måte som miljøregnskap og EPD-er når verden igjen har stabilisert seg etter koronaviruset, sier han.

– Dere kjøper også stål fra utlandet i en situasjon med lav kronekurs. Hvordan slår dette ut?

– Det fører selvsagt til en høyere materialkostnad. Vi kjøper stål fra Sverige bevisst fordi det gir lavere EPD-er enn stål fra Kina. Tradisjonelt har også kvaliteten på det svenske stålet vært bedre enn stål fra Kina, sier Berntsen.

Troms og Finnmark fylkeskommune:
– Vi forholder oss til EPD-er

– Vil et lokalt firma med lave EPD-er stille sterkt i konkurransen for offentlige prosjekter i Nord-Norge?

– Det vil de definitivt gjøre, vi er særdeles interessert i lokale leverandører og selvfølgelig materialer som setter lave CO2-fotavtrykk etter seg, sier virksomhetsleder Jan Inge Hille i Troms og Finnmark fylkeskommune til Byggeindustrien.

Likevel fastslår han at det er lov om offentlige anskaffelser som gjelder i konkurransene.

– Fylkeskommunen forholder seg til EPD-er i konkurransene?

– Ja, men fylkeskommunene bygger ikke selv, vi jobber gjennom større entreprenører i totalentreprisekontrakter. Det er entreprenørene, leverandørene og rådgiverne som gjennomfører klimaregnskapet, sier han.

– Har Troms og Finnmark fylkeskommune politiske føringer på å velge tre som byggemateriale der det er mulig?

– Nei, men vi har lenge vært opptatt av å bruke massivtre fordi det har et godt klimaregnskap, og det er et materiale som bruker lite energi i produksjonen, selv om transporten har vært en utfordring. For å få betong konkurransedyktig må vi over på lavkarbon betong. Det har vært en utfordring sier han.

Hille fastslår at fylket er en lokal utviklingsaktør som selv jobber for at lokalt næringsliv skal blomstre.

– Det er viktig for Troms og Finnmark fylkeskommune å bruke lokale leverandører der vi kan, men vi må følge lov om offentlige anskaffelser og andre rammebetingelser. Også lokale aktører må være konkurransedyktige, sier han.

Hille viser til at også byggemetode og hvordan en bygg organiseres i forhold til spenn i bygget er avgjørende for om betong eller andre materialer vil være mest gunstig i et byggeprosjekt.