Administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg.

"Det Norske Byggemøtet" blir arrangert digitalt

Konferansen "Det Norske Byggemøtet 2020" må endres som følge av smittesituasjonen i Oslo.

– Torsdag kom byrådsleder Raymond Johansen i Oslo med en sterk anbefaling om at man ikke bør samle folk i store forsamlinger i Oslo. Selv om Oslo kommune ikke har endret reglene for arrangementer har vårt styre i dag diskutert situasjonen. I møtet kom vi frem til at vi dessverre må be alle de topplederne, som hadde meldt seg på til å være til stede i Christiania Teater om å følge oss via digitale flater isteden, sier administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø i Bygg Reis Deg.

– Vi har som misjon å utvikle, markedsføre og arrangere møteplasser av ulik størrelse, som skal bidra til økt kunnskapsdeling og styrket konkurransekraft for byggenæringen i Norge. Denne misjonen har vi etterlevd siden etableringen i 1954 og vi har tilpasset oss de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Nå finner vi imidlertid situasjonen så uklar og vanskelig at vi velger å følge byrådslederens anbefaling. Vi ønsker selvfølgelig ikke å sette våre deltageres liv og helse i fare selv om vi hadde forberedt et godt opplegg rundt å ivareta deltagernes sikkerhet- og smittevern sammen med vårt eventbyrå JCP Nordic og Christiania Teater. Det er med tungt hjerte vi må endre på årets arrangementet, men heldigvis har vi forberedt oss på at dette kunne skje, utdyper Nybø.

I tillegg har de nå oppgradert produksjonen.

– Dermed skal deltagerne få oppleve en profesjonell TV-sending med mulighet for å engasjere seg med spørsmål på forhånd, underveis og å komme med innspill i diskusjonene. Vi håper dette bekrefter at vi tar ansvar og at vi gjennom den digitale produksjonen fortsatt kan bidra til å spre nyttig kunnskap og styrke deltagernes konkurransekraft, sier han.