Foto: Kjell Wold.

Det meste klart før E134-åpning ved Mjøndalen

Bare mindre restarbeider gjenstår før åpning av E134 Mjøndalen-Langebru om vel to uker.

Derfor er prosjektet godt i rute til åpningsmarkering fredag 3. juli. De arbeidene som nå gjenstår er avsluttende asfaltering, belysning, oppmerking, omskilting og fjerning av midlertidige rekkverk, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Trafikksikkerhetstiltakene på den 7,5 kilometer lange strekningen fra Mjøndalen til Langebru startet i august 2019 og sluttføres nå i juli 2020. Arbeidene er ferdig nesten et halvt år tidligere enn beregnet.

Vegen mellom Mjøndalen og Hokksund er utvidet for å gi plass til midtrekkverk, vegbelysning og forbikjøringsfelt på Loesmoen langs flyplassen

Den offisielle åpningsmarkeringen finner sted på Kongsberg klokken 14. nevnte fredag 3. juli. Da vil samferdselsminister Knut Arild Hareide markere dobbeltåpningen av E134 Damåsen-Saggrenda gjennom Øvre Eiker og Kongsberg og E134 Mjøndalen-Langebru i Eiker.

Det er Marthinsen og Duvholt som har hatt ansvaret E134-kontrakten. Da entreprenøren signerte kontrakten med Statens vegvesen i juni 2019, hadde den en verdi på 185 millioner kroner