Nikolai Astrup

- Det handler om å bygge nok boliger

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup understreker at den norske boligmodellen har vært en suksess, og at denne ikke er noe man skal kaste vrak på. Samtidig sier han at det viktigste virkemiddelet man kan ha for å se til at dette kan skje, er å bygge nok boliger.

- De fleste skal kunne eie sin egen bolig. Det har vært og er viktig i den norske boligpolitikken, sier Astrup. Han var torsdag invitert til Boligkonferansen for å fortelle om regjeringens boligpolitikk.

Astrup pekte på at byggeaktiviteten i dag er i nærheten av det vi har sett de senere årene, som har vært på et høyt historisk nivå.

- Ekspertene forventer også en tosifret prisvekst frem mot 2023 i de største byene. En så kraftig økning utgjør også en utfordring for å kunne komme seg inn på boligmarkedet, og det er ikke til å stikke under en stol at det er krevende i pressområder. Dette er ingen enkel sak for oss politikere. Vi kan ikke lage gjeldsfeller for husholdningene, og må finne en bærekraftig balanse. Løsningen har vært boliglånsforskriften, og vi gjør førstegangskjøperne en bjørnetjeneste om vi skroter den, sier han. Nå har Finstilsynet foreslått flere endringer, og Astrup minnet deltakerne i salen om at endringene nå er ute på høring, med en frist som er satt til 10 november.

- Men det viktigste vi kan gjøre handler om tilbudssiden, det handler om å bygge nok boliger. Det er bygget mange nye boliger de senere årene, men ikke nok i Oslo, der vi trenger det mest. Vi må bygge på de riktige steder og med de riktige størrelsene. Vi ser at det er et stort behov for mindre leiligheter, påpeker han. Astrup mener det er mulig å bygge mer i Oslo enn hva vi ser i dag, samtidig som han mener man kan opprettholde kvalitetene i hovedstaden.

- Vi skal fortsatt kunne ta vare på de grønne kvalitetene, blant annet med Oslomarka og det som gjør Oslo unikt. Vi har mulighet til å bygge flere boliger på de riktige stedene, og dette er noe vi jobber videre med, samtidig som vi må se til at man må han noen standarder og krav for menneskene som skal bo der, sier Astrup.

Per Jæger peker også på at det er dette punktet som er det aller viktigste, nemlig å bygge nok boliger.

Han sier man den senere tiden har sett en økning både innen boligsalget og igangsettingen, men det er likevel sik at det bygges mindre enn tidligere, ikke minst i Oslo.

Per Jæger

- I Oslo er vi nede i 3.000 boliger i året nå, mens det burde vært 5.000. Det er meget viktig å legge til rette for flere boliger i Oslo, også fordi alt reguleres i forhold til Oslo. Derfor er det også et problem for hele lanet når ikke Oslo bygger mer. Vi må få opp boligbyggingen i Oslo, understreker Jæger.