Det graves overalt

«Det graves jo over alt, og er helt umulig å komme seg frem». Ord som dette er noe man ofte kan komme over i hverdagen, og i hvert fall nå i sommerhalvåret. Og det er liten tvil om at det er omfattende byggeaktivitet i store deler av landet, heldigvis.

Mange har benyttet juli til å reise rundt om i vårt landstrakte land. Sommertrafikken har vært stor, med mange biler på veiene og en rekke byer har hatt helt sprengt overnattingskapasitet. Dette har også gitt mange av oss mulighet til å se hva som faktisk skjer rundt om i landet vårt, og da ikke bare på sluttdestinasjonene. For mange er transporten fra a til b det aller viktigste, og dette har også med all tydelighet vist oss at det virkelig skjer mye en rekke steder, og at det ikke bare er tall vi snakker om når det kommer frem opplysninger om at den samlede byggenæringen er landets største verdiskaper. For det skapes store verdier av landets byggenæring hver eneste dag, og det graves og jobbes virkelig nær sagt over hele landet om dagen. Aktiviteten er stor, og dette ser vi innen både infrastrukturutbyggingen og ved at en rekke heisekraner er i drift rundt om på mindre tettsteder og i landets byer. Det skapes enorme verdier, som selvsagt vil komme til glede for oss alle når prosjektene en gang står ferdig.

En utvikling vi har sett de senere årene, er at prosjektene i mindre grad enn tidligere står stille i sommerukene. Kortere byggetid og mer effektive prosjekter gjør at man holder det gående hele veien til utbyggingen er fullført. Det er fortsatt en bygningsferie mange forholder seg til, men det står ikke stille som før. Det har selvsagt både fordeler og ulemper, men er en del av utviklingstrekkene vi ser i alle deler av samfunnet. Tingene skal skje raskere og mer effektivt.

Det stemmer derfor i stor grad at det faktisk nær sagt graves over alt i sommer, og dette vil påvirke oss i ulik grad i hverdagen. Det kan skapes noen mindre utfordringer når vi skal nå våre gjøremål eller ønsker å komme oss raskt frem, men dette er små hindre når det er snakk om at det skal skapes noe nytt og bedre. For det er selvsagt ikke slik at gata i nabolaget graves opp for moro skyld. Det er snakk om utbedringer og fornyelser som skal gjøre det enklere, tryggere, mer effektivt og ikke minst bedre å bruke veien, toget eller bygget i tiden fremover. Utbygging, fornying og forbedring vil alltid være en del av vår hverdag, og selv om både behov og måten disse utbyggingene foregår på er under stadig utvikling, er det ikke slik at utviklingen stopper opp – å bygge landet er en kontinuerlig prosess, heldigvis. Så tenk på at når du må bruke ett eller to minutter mer på å utføre ditt gjøremål, eller at det bråker litt mer i nabolaget i noen måneder - det vil gi deg noe mer og bedre litt lenger frem.