Det går knirkefritt for Tarkett Sommer

Tarkett Sommer AS hadde i fjor en omsetning i Norge på 311 millioner kroner. Dette er en økning fra året før på 11 prosent. Det er særlig markedssegmentene vinylgulv for offentlig virksomhet og tregulv som har bidratt til økningen.

Siden det totale gulvmarkedet ikke hadde noen økning i fjor, har Tarkett Sommer øket sine markedsandeler i Norge. Morselskapet Tarkett Sommer AG som er Europas største gulvprodusent, har i løpet av 2001 gjort ytterligere fremskritt i realiseringen av strategiske og økonomiske mål og viser en positiv balanse for forretningsåret 2001 med øket overskudd og omsetning. Selskapet økte sin omsetning med 1,6 prosent til 1,4293 milliarder euro, mot 1,4062 milliarder euro i samme periode året før. Ved konstante vekslingskurser lå økningen på 2,7 prosent, men den svenske kronenes vekslingskurs bidro negativt. Den sterkeste veksten oppnådde Tarkett Sommer i Øst-Europa med en pluss på 38 prosent. I Vest-Europa steg omsetningen med kun en prosent som imidlertid ansees som brukbart tatt i betraktning en vanskelig markedssituasjon. I Nord-Amerika derimot falt omsetningen med to prosent hvor særlig utviklingen i fjerde kvartal bidro negativt. Omsetningsutviklingen varierte etter produktgruppe. Innen kjerneområdet vinylgulv noterte Tarkett Sommer en omsetningsøkning på 0,5 prosent innen gulv for offentlig miljø, mens omsetningen innen konsumentgulv gikk tilbake med 5,3 prosent. Omsetningen av tregulv steg med 3,4 prosent takket være en vellykket posisjonering i det Nordamerikanske gjør-det-selv markedet. I segmentet tekstilgulv lå omsetningen på samme nivå som året før. Salget av laminatgulv steg med hele 56 prosent som bekrefter den fremgangsrike inngangen i dette segmentet i år 2000. EBITA for fjoråret var med 85,6 millioner euro på 5,1 prosent som er under det foregående års nivå på 90,2 millioner euro. Det inngår imidlertid ca. 5 millioner euro for ekstraordinære utgifter i forbindelse med et program for minskning av indirekte kostnader. Justert for denne effekten hadde EBITA ligget på samme nivå som for året før. Som planlagt har selskapet gjennomført en reduksjon av gjelden med ni prosent. Tarkett Sommer har øket sitt nettoverskudd med 27 prosent til 19,3 millioner euro. Tarkett Sommer vil i år 2002 fortsette med sin strategiske kurs, konsentrert om innovasjoner, markeder i vekst og forbedring av produktiviteten. Tarkett Sommer AS er et rent salgsselskap med egne salgskorps for prosjekt- og konsumentmarkedene. Tarkett Sommer AS har kontorer i Drammen. Firmaet har 47 ansatte. Tarkett Sommer AS har et omfattende produktsortiment og dekker de aller fleste segmenter innen gulv og gulvbelegg. Tarkett Sommer AS er markedsleder i det norske markedet.