Markedssjef Tom Frode Hansen i Norsk Stål AS forventer at stålprisene vil vokse i første halvdel av 2018, men sier at det ikke er marginene som forbedres. - Det er mange ulike faktorer som spiller inn og fører til økte produksjonskostnader, sier han.

Derfor vil stålprisene stige i 2018

Høyere produksjonskostnader, råvarepriser som skyter i været og dyrere frakt er noen hovedårsakene til at en ledende norsk stålleverandør forventer at prisene vil stige i 2018.

– Vi ser at stålprisene for første halvdel i 2018 vil ligge høyere enn snittet har vært i 2017. Det kan være vanskelig å forstå for mange som tror at stålprisen automatisk faller dersom prisen på skrotet går ned med 40 dollar. Men det er langt flere faktorer som spiller inn, sier markedssjef Tom Frode Hansen i Norsk Stål AS til Byggeindustrien.

Han var en av foredragsholderne under bransjesamlingen Norsk ståldag på Hotel Bristol i Oslo.

I innlegget sitt fortalte han blant annet om prisen på grafitt-elektroder, som brukes i produksjonen, som på kort tid skutt i været fra 2.500 dollar til 25.000 dollar per tonn.

Årsaken til den kraftige prisøkningen, skyldes råvareknapphet og at Kina har problemer med leveransene.

– Det går cirka 1,5 kilo for å produsere ett tonn stål, og bare denne økningen alene utgjør dermed nærmere 300 kroner per tonn på kort sikt, forklarte Hansen.

Mange faktorer spiller inn

Men det voldsomme prishoppet på grafitt-elektroder er langt fra det eneste som påvirker stålprisene.

Ifølge Hansen har kostnadene på legeringer steget med 40-50 prosent og magnesium med 70 prosent. Prisene på jernmalm-konsentrat, metallurgisk kull og frakt har også økt, og bare de tre siste månedene har nikkelprisene steget fra 9.000 dollar tonnet til 12.000 dollar. Nikkeloppgangen påvirker prisene for både rustfritt og syrefast stål.

På toppen av dette påvirker en sterk euro mot kronen også prisene.

– Det er alltid tøft å få gjennom prisoppganger, og derfor er det også veldig greit å få forklart en forsamling som denne hvorfor det faktisk skjer.

– Så dette handler ikke om at marginene deres skal opp?

– Nei, faktisk er marginene lavere enn de har vært. Det er produksjonskostnadene våre som stiger. Det er heller ingen tegn til at råvareprisene plutselig skal duppe, sier Hansen.

Bygg og anlegg trekker opp

Til tross for lav aktivitet offshore og et svakt skipsmarked, forventer Norsk Stål at 2018 blir et godt år for stålbransjen.

Den mekaniske industrien holder seg jevnt over godt, men det er først og fremst høy aktivitet innenfor bygg og anlegg som trekker opp.

– Bygg- og anleggsmarkedet ser veldig bra ut for vår del, og det er anleggsmarkedet som er den store driveren med veier, broer, jernbane og annen infrastruktur. For vår del betyr det høy etterspørsel etter armeringsprodukter, hullprofiler og bjelker. Når det gjelder boligmarkedet, så vil en nedgang i byggeaktiviteten også slå ut i vår bransje. Men det vil ikke være dramatisk, tror Hansen.

Rekord-deltakelse

Over 200 deltakere var samlet til den 29. ståldagen i rekken, noe som er rekord. Den forrige rekorden ble satt i fjor med 180 deltakere.

– Ståldagen er en viktig dag for bransjen, både faglig og sosialt. Deltakerne kommer for å treffe kollegaer og knytte nye kontakter, sa Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund til Byggeindustrien i forkant av arrangementet.

Han føler, i likhet med Hansen, at utsiktene for stålbransjen er gode.

– Vi føler det er stor optimisme. Det er gode tider i bygg- og anleggsnæringen generelt, og det er avspeiler seg i bransjen vår. Det er mange oppdrag og høy aktivitet, sa Myhre.