<p>Nye Tveit bru er ei trebru med sinkbeslag som beskyttelse mot vær og vind. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen</p>

Denne nye brua markerer starten på utbedring av 42 kilometer av E16 vest for Fagernes

Med nye Tveit bru er en flaskehals på E16 i Valdres borte. Samtidig markerer den nye brua starten på det store utbedringsarbeidet som skal gjøres på E16 gjennom Nord-Aurdal, Vestre-Slidre og Vang de neste årene.

Nye Tveit bru stod ferdig i slutten av mai, skriver Statens vegvesen på sin internettside. Det er Dokka Entreprenør som har bygd den nye brua.

– Nye Tveit bru har en kjørebredde på 8,5 meter. Det blir også den gjennomgående bredden på E16 fra Hande, vest for Fagernes, til forbi Kvamskleiva når hele strekningen er ferdig utbedret i 2023, sa avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Cato Løkken, under en markering av at nye Tveit bru er åpnet for trafikk.

Utbedrer 42 kilometer

I begynnelsen av mai startet også utbedringsarbeidet på den 42 kilometer lange E16-strekningen mellom Fagernes og Øylo etter den såkalte valdresmodellen. Det er Brødrene Dokken som skal utbedre veien.

Før jul starter byggingen av ny vei og tunnel langs den smale, svingete og rasutsatte vegen gjennom Kvamskleiva.

– Nye Tveit bru er et symbol på at godt lokalt samarbeid og innovative løsninger gir mer trafikksikker veg og god fremkommelighet for mindre penger. Dette er det første av en rekke tiltak som gjøres på strekningen. Utbedringstiltakene i Nord-Aurdal er i gang, ett år før planen. Det samme gjelder Kvamskleiva som starter opp før jul. Involvering av entreprenør i planfasen gjør at Statens vegvesen kan planlegge mens vi bygger, dette gir en rask og god gjennomføring, sa Cato Løkken.

Bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet

E16 er en av hovedvegene mellom Oslo og Bergen der Filefjell er den fjellovergangen mellom Øst- og Vestlandet som har flest oppedøgn vinterstid. Deler av E16 fra Fagernes og vestover til forbi Kvamskleiva er imidlertid ulykkesutsatt og flere punkter er uframkommelige for modulvogntog. Opprustingsarbeidet som Statens vegvesen nå er i gang med, skal bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen, opplyser Statens vegvesen.