Den våte sommeren i sør

Mange nordmenn sør i landet har opplevd den våteste sommer i manns minne. Litt regn tåler de fleste, men når det bøtter ned dag etter dag kan det bli for mye både for folk og eiendom.

Det er kommet rapporter om vannskader fra store deler av det sørlige Norge. Flere steder skyldes skadene at ledningsnettet ikke er dimensjonert for så store nedbørsmengder. Andre steder har naturen bare gitt seg over av for alt flomvannet. Flere steder er det registrert omfattende jord- og leirras.

I Norge har det gjerne vært slik at man har fulgt andre regler for dimensjonering i bygg og anlegg i Sør-Norge - og spesielt da på Østlandet - enn i resten av landet. På kysten av Vestlandet og i Nord-Norge har man gjerne bygget for storm og uvær, mens man på Østlandet ikke har tenkt i de baner. Nå straffer dette seg. Vi frykter at man i løpet av de nærmeste årene vil få en masse skader på hus og hjem - og på anlegg og eiendom ellers - nettopp på grunn av at det er bygget for dårlig og svakt.


Det er selvsagt viktig at man i tide garderer seg, men det er selvsagt uoverkommelig å rette opp alle svakheter. Men det er mye man kan gjøre for å forebygge. Man kan f eks rydde opp i alle grøfter og kummer som ligger nedgrodd og fyllte med slam. Bare i hovedstaden har vi hørt at det er tusenvis av kummer som ikke fungerer etter hensikten på grunn av alt slammet. Kommer det mer nedbør enn vanlig, blir det fort skadeverk.


Ellers bør man kanskje være litt mer opptatt av himmelens krefter når man bygger nytt. Gjør man ikke det er det utilgevlig. Her har også myndighetene et ansvar.