Den sterke utviklingen i hyttemarkedet fortsetter

Sterkt drevet av lave renter, stor kjøpekraft, koronapandemien og økt interesse for friluftsliv, har det norske hyttemarkedet stadig slått nye rekorder. Det er også lite som tyder på en nedgang i markedet det kommende året.