Den nye motorveibrua åpnes

Den nye motorveibrua i sørgående retning i Drammen åpnes over helgen.

Denne helgen er aller siste mulighet til å kjøre på den gamle motorvegbrua i sørgående retning. Mandag stenges den gamle brua og all trafikken legges over på den nye motorvegbrua, som nå er ferdig bygget. Natt til mandag blir den gamle motorvegbrua stengt og all trafikken lagt over på den nye brua i tre felt. Det jobbes nå iherdig med å legge siste asfalt på den nye brua og i løpet av helgen blir det utført merking og skilting for trafikk i begge retninger. Neste uke kan arbeidet med rehabilitering av den gamle brua starte. Kantene på brua skal utbedres, firkantede søyler skal skiftes ut med runde og forsterkning av brua innvendig skal sluttføres. Arbeidet med søyleskift vil pågå fra november 2005 til oktober 2006. Det skiftes maksimalt seks søyler om gangen. Betongen i søylene blir knust og går til gjenbruk. Så støpes nye runde søyler. Videre skal ny og gammel bru kles i aluminium slik at de fremstår som ei bru. De runde søylene vil i likhet med innkledningen bidra til at brua oppleves slankere og ser lysere ut på undersiden. Et prøveoppheng av innkledningen i aluminium er på plass under de to bruene ved CC. Begge bruene skal være ferdige og åpnes for firefelts trafikk senest desember 2006, den gamle brubanen for nordgående trafikk og den nye for sørgående.