Den digitale snekker på Sørlandet

Skal det være et unikt arkitekttegnet ferdighus, garasje eller hytte? Trebyggeriet skal med sine avanserte, fleksible og effektive metoder prosjektere, produsere og montere individuelt planlagte trebygg eller komponenter til slike for et nettverk av profesjonelle kunder og samarbeidspartnere.

Firmaet har kjøpt det tidligere forsvarsbygget Arsenalet på Hornes ved Evje og er en av hjørnesteinsbedriftene på stedet etter at Forsvaret har trukket seg ut. I den 1 600 kvm store hallen blir det også elementproduksjon. Trebyggeriet har nettopp fullført to års utvikling og oppbygging. Vi er nå klare til å begynne å produsere for markedet ettersom vi får innarbeidet detaljrutiner for de ulike byggtyper i DAK programmet. Vi begynte med garasjer og hytter i bindingsverk. Deretter modellerte vi lafterutiner, og vi begynner nå med boligrutiner. Arbeid med limtrekonstruksjoner og kraftige trerammer kan begynne umiddelbart - her trenger vi ikke disse rutinene, sier sivilingeniør Sigbjørn Daasvatn til Byggeindustrien. Trebro Vi startet med å lage en 8 meter lang trebro (bjelkebro) som skal monteres inn i Flåt gruver i Evje og Hornnes kommune. Dette var vårt første prosjekterings- og produksjonsoppdrag. Vi har deretter arbeidet med opplæring av personell på utstyr i elementhallen. Da har vi arbeidet på et garasjebygg som skal installeres lokalt. Vi skal nå kutte to mindre laftbygg for å kontrollere at alle rutiner fungerer før vi begynner med å kutte den første laftehytta vi har fått i oppdrag å prosjektere og produsere. Det har vært stor pågang og interesse fra både private og arkitekter, og vi arbeider nå med å utarbeide kontrakter for de første oppdragene som følger nå i januar. Denne positive pågangen og interessen har bekreftet de antakelsene vi opprinnelig hadde om markedsbehovet. Vi ønsker først å få full kontroll på alle tekniske rutiner før vi deretter øker kapasiteten på elementproduksjon. Det er viktig at vi klarer å levere kvalitetsbygg fra første stund. Derfor tar vi ett skritt om gangen. Svensk samarbeid Vi er også i ferd med å inngå et samarbeid med en svensk arkitekt om fabrikasjon av et trebygg basert på gamle tradisjonsrike stavbygg (svensk: skiftesverk) hvor staver ligger horisontalt. Det blir et økologisk, helse- og miljøvennlig trebygg som benytter et dobbelveggsystem med cellulosebasert isolasjon. Sammenføyninger skal ikke spikres, men holdes sammen av tre-tre forbindelser som freses ut ved hjelp av vår datastyrte maskin, forteller en engasjert Sigbjørn Daasvatn. DAK / DAP for trebygg Trebyggeriet tar i bruk et nytt system for 3D data-assistert konstruksjon (DAK) med direkte eksportmuligheter til data-assistert produksjon (DAP). Man tar utgangspunkt i en allerede fullført planløsning for bygget, enten fra arkitekt eller fra andre. På grunnlag av denne planløsningen modelleres bygget opp i detalj for alle komponenter som trenger en form for bearbeiding. Effektive datarutiner muliggjør en halvautomatisk generering av bygget ved bruk av makro-rutiner som er utviklet i forkant. Slike makroer reduserer arbeidet under selve modelleringen og sikrer en systematisk oppbygging av innholdet i vegger og tak. Makroene er bygd opp i henhold til norske byggforskrifter, og de kan varieres etter kundens ønske. Faste kunder kan få modellert sine makroer nøyaktig slik de ønsker byggene sine levert. Således er systemet meget fleksibelt og danner ikke noen kunstige barrierer for utforming av bygget. En takgenerator sørger for å generere komplekse takkonstruksjoner etter at man først har gitt informasjon om takvinkler, -utstikk, dimensjoner og så videre. Dette forenkler arbeidet og muliggjør mer komplekse takkonstruksjoner. Datastyrt bearbeiding av sammenføyninger Trebyggeriet benytter en datastyrt sammenføyningsmaskin. Denne maskinen produserer alle sammenføyninger, utfresinger, lafteknuter, slisser, boringer og annet som er nødvendige for pre-cut av trekonstruksjonen. Prosjekter kan sendes direkte fra konstruktører og til produksjon i form av en CNC-fil. Denne numerisk kontrollerte filen fra 3D modellen av trebygget representerer en slags kappliste for prosjektet. Eget eksportfilter finnes i DAK-programmet for utføring av denne oppgaven. Denne filen må så overføres til datamaskinen som er plassert i styringskonsollen på DAP maskinen. Byggets grunnleggende tre-elementer er da klargjort for produksjon. Trevirket bør være tørt! Et overskyggende viktig poeng er å holde alle materialer tørre gjennom hele produksjonsprosessen og til bygget er lukket for vanninntrengning. Mindre fuktighet inn i bygget vil gi en gjennomsnittlig bedre kvalitet. Alle materialer bør lagres tørt gjennom hele produksjonsprosessen, og man bør lukke bygget raskt på byggeplassen. Dette er jo noe de fleste i bransjen kjenner til, men her er det fortsatt et stort forbedringspotensial, understreker Daasvatn. Trebyggeriet skal levere elementer og komponenter som er ferdigprodusert for hurtig montasje på byggeplassen. For å redusere byggetiden utendørs tror selskapet det blir viktig å bygge elementer innendørs. Dette gjelder også for etasjeskiller og for takkonstruksjoner. En hytte eller et bolighus bør normalt lukkes inne på 1-3 dager ved bruk av elementer. Dermed eksponeres den indre del av bygget for regn kun gjennom en kort periode. For å mestre en slik hurtig montasje er det viktig med presisjon i alle detaljer. Da er det hensiktsmessig å kontrollere bygget i en 3D modell på forhånd for å være sikker på at alt passer sammen. Man bruker mer tid på konstruksjon av bygget enn hva som tradisjonelt har vært tilfelle, men mindre tid på merking, tilkutting, sammenføyning og montasje. Etter at råbygget er montert som ferdig utvendig overtar det lokale byggfirma for å fullføre det innvendige arbeidet.