Delt i synet på oljeboring utenfor Lofoten

Nordmenn er delt i synet på oljeboring i farvannet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men den siste meningsmålingen viser at flere nå er imot enn for.

I en undersøkelse foretatt av Sentio på oppdrag fra Nationen, sier 45 prosent av de spurte at de er imot å starte boring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 40 prosent er for boring, mens 15 prosent ikke har gjort seg opp noen mening.

For to år siden gjennomførte avisen en tilsvarende undersøkelse. Den gang var 38 prosent for boring, mens 35 prosent var imot, og 27 prosent svarte vet ikke.

I løpet av to år har langt flere tatt standpunkt til spørsmålet, og de fleste har valgt å svare at de er motstandere. Tilhengerne har også økt fra 38 til 40 prosent, men det er åpenbart at kampanjene mot oljeboring har slått best an hos de mange usikre, ifølge avisen.

Leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Bjørn Kjensli, sier at endringene trolig skyldes resultatet av kunnskapsinnhentingen som Olje- og energidepartementet la fram i høst. Dokumentet viser at de positive virkningene av oljeleting vil bli mindre lokalt og regionalt enn hva man tidligere trodde, sier Kjensli.

Leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Erling Sande (Sp), synes resultatet av målingen er gledelig. I likhet med Kjensli mener han kunnskapsinnhentingen har betydd mye for utfallet. Sande legger imidlertid størst vekt på det stadig sterkere klimaengasjementet i befolkningen.