Delprosjekt sykkelstamvegen Stavanger – Sandnes

Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesenSamferdselsminister Knut Arild Hareide sto for åpningen av den første delen av den nye sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes. Fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen bisto statsråden. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesenProsjektleder Kari Smådal Turøy i Statens vegvesen tok med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland på ferdigbefaring på det nye sykkelanlegget. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesenDet er strekningen Asser Jåttens vei – Sandnes grense som nå står ferdig. Hele den 13 kilometer lange ekspressykkelveien skal etter planen stå ferdig i 2023. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesenSykkelveien er bygget som en bilvei med kjørefelt med gul midtstripe, oversiktlige kryssløsninger og avkjøringsfelt. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesenDet nye sykkelanlegget skal få flere innbyggere til å velge sykkel fremfor bil. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesenProsjektleder Jan Emil Reinertsen og anleggsleder Karin Aaserud i Risa, er fornøyd med at selskapet har bygget Norges flotteste sykkelvei. Foto: RisaFoto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen

– Denne sykkelveien er historisk. Det er et pilotprosjekt i Norge, og jeg tror vi kan si at det er Norges flotteste sykkelvei.

Fakta

Sted: Stavanger

Prosjekttype: Fire kilometer ekspressykkelvei mellom Asser Jåttens veg i Stavanger og Sandnes grense.

Byggherre: Statens vegvesen

Hovedentreprise eks. mva: 114 millioner kroner

Hovedentreprenør: Risa

Hovedkonsulent: Multiconsult

Underentreprenører til Risa: Betongarbeider: Jærentreprenør l Asfalt: Veidekke l Anleggsgartner: Bjørns Hage og Anlegg l Leverandør kommunalteknikk: Heidenreich og Ølen Betong.

Sideentreprenører: Rekkverk: Vik Ørsta l Lysmaster: Otera Traftec

Det sa samferdselsminister Knut Arild Hareide da han i begynnelsen av september åpnet første del av den 13 kilometer lange sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes.

Prosjektleder Kari Smådal Turøy i Statens vegvesen, sier til Byggeindustrien at det var hyggelig med statsrådbesøk og rosende ord i forbindelse med åpningen. Hun er enig med statsråden i at det er Norges flotteste sykkelvei, og har selv utrykt at de med dette prosjektet har løftet lista for sykkelanlegg med mange hakk.

– I det legger jeg at vi har planlagt dette sykkelanlegget slik vi planlegger en bilvei. Det vil si at syklistene tar seg inn på sykkelveien via fullkanaliserte kryss, det er egne kjørebaner i begge retninger, og siktsoner er ivaretatt slikt at det er trygt å ferdes på sykkelveien. Konseptet er at man på en trygg måte skal kunne holde jevnt høy fart hele tiden. Når man svinger av så skjer det i et eget svingefelt til høyre eller venstre, og absolutt alle kryssinger av andre veier skjer planskilt, opplyser Turøy.

Planla gang- og sykkelvei i 1989

Prosjektlederen mimrer tilbake til 1989, da hun selv var med på å legge de første planene for en sammenhengende gang- og sykkelvei i Rogaland. Den gangen var det, ifølge Turøy, ingen som tenkte tanken på å bygge en egen ekspressvei for syklende.

– Den gangen handlet det kun om å skille gående og syklende fra biltrafikken av sikkerhetshensyn. Vi tenker fortsatt sikkerhet, men i tillegg legger vi til rette for at det blir mest mulig effektivt å bruke sykkel. Hovedformålet med sykkelstamvegen er jo at flere skal velge sykkel fremfor bil, sier hun.

Morsomt for Risa

Det er Multiconsult som har vært hovedkonsulent for sykkelvei-prosjektet og det er Risa som har bygget den første delen av sykkelstamvegen mellom Sandnes og Stavanger. Hovedentreprisekontrakten, på 114 millioner kroner eks. mva, har omfattet byggingen av fire kilometer sykkelvei mellom Asser Jåttens veg i Stavanger og Sandens grense. Sykkelveien har felt på to meter som er skilt med gul midtlinje. Inklusive veiskulder er det en asfaltert bredde på 4,5 meter.

Anleggsleder Karin Aaserud i Risa, er meget fornøyd med både gjennomføringen av prosjektet, resultatet og samarbeidet med byggherre.

– Det har vært et fantastisk morsomt prosjekt for Risa. Vi har virkelig lagt sjela vår i å få dette bra og vi håper byggherren er fornøyd, sier hun.

Krevende

Kari Smådal Turøy i Statens vegvesen, påpeker at det å bygge sykkelvei mellom Stavanger og Sandnes ikke bare er å legge en asfaltstripe på 4,5 meter. Hun mener involverte parter har hatt nok av utfordringer i prosjektet.

– Jeg var ikke selv med i tidlig planlegging, men de som gjorde det måtte finne en trase som var mest mulig konfliktfri. Det er ikke lett i et til dels tettbygd område. Løsningen ble en trase inntil E39, forteller Turøy.

Hun sier det har vært krevende å bygge inntil den trafikkerte europaveien, og understreker at hovedfokus i prosjektet har vært å ivareta sikkerheten for både de som jobber på anlegget og for E39-trafikken. Prosjektlederen trekker også frem at eksisterende teknisk infrastruktur som et utfordrende element i prosjektet.

– Før vi kunne starte byggingen av selve sykkelveien, måtte vi flytte alt av overvannshåndtering, kabler og ledninger som ble lagt ved siden av motorveien da den ble bygget, opplyser Turøy.

Nøkkelpersonell med lang erfaring

Karin Åserud bekrefter at det har vært et utfordrende prosjekt. Hun mener det hadde vært vanskelig å lykkes uten nøkkelpersonell med lang erfaring og solid kompetanse.

– Det å bygge i et allerede bebygd område, tett på trafikk og med så mye forskjellig i bakken, har vært utfordrende og det krever at vi er hands on hele tiden. Jeg har hatt med meg en meget dyktig gjeng og alle har stått på for å få dette til, sier hun.

Kari Smådal Turøy i Statens vegvesen er fornøyd med jobben Risa og deres samarbeidspartnere har gjort i prosjektet. Hun opplyser at Vegvesenet valgte å gjøre innkjøp av belysning og sykkelrekkverk i egenregi. Det gjorde byggherren først og fremst for å sikre at det blir samme utstyr på hele sykkelstamvegen.

– Sykkelrekkverket er faktisk nyutviklet for dette prosjektet. Da vi planla sykkelstamvegen vurderte vi det slik at det ikke fantes et rekkverk som var egnet. Vi kom opp med et design som vi ønsket oss, og vi kjørte en leverandørkonkurranse som Vik Ørsta vant. De har levert et luftig, transparent og sikkert sykkelrekkverk som har fått navnet Perspektiv og som skal leveres til hele sykkelstamvegen, sier Turøy.

Mer bygging til neste år

– Når skal dere i gang med de neste delene av sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes?

– Kruse Smith er i gang med sprengningen av sykkeltunnelen. Den forserte vi fordi den skal brukes som avlastingstunnel under oppgraderingen av eksisterende E39-tunnel. Vi er i forhandlinger med Risa om opsjonsavtale for videre utbyggingen mot Sandenes med byggeperiode i 2021 og 2022. Den siste delen inn mot Stavanger skal etter planen bygges i 2022/2023, opplyser Turøy.

Ikke finansiert av bompenger

Sykkelstamvegprosjektet er en del av bymiljøpakken for Nord-Jæren. Den 13 kilometer lange sykkelekspressveien mellom Stavanger og Sandnes har en prislapp på 1,4 milliarder kroner og blir fullfinansiert av Staten.

– Det er mange som tror at det er bompenger som betaler for denne sykkelveien, og derfor er det et poeng å gjøre det helt klart. Bompengene betaler ikke for sykkelstamvegen, understrekte fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak, i forbindelse med åpningen av det nye sykkelanlegget.


Flere prosjekter