Foto: WWF

Delingskulturen inntar strømnettet

Privatkunder som satser på å produsere sin egen strøm skal endelig premieres. Nå kommer energimarkedets svar på Airbnb og Uber til Norge.

Nina Jensen

Generalsekretær i WWF

Vi kan fange og bruke energien akkurat der vi er – og får vi strøm til overs vil andre kunne dra nytte av det. Hvert hus har mulighet til å bli sin egen, lille kraftstasjon og forsyne både egen husholdning, bil og el-sykkel og til og med naboens hus med energi. Den såkalte plusskundeordningen sørger for at delingsøkonomien nå også inntar energimarkedet.

Gjør boligen mer attraktiv

Med de oppdaterte byggeforskriftene som kom i januar 2016, og myndighetenes satsing på plusskundeordningen, er nå mye lagt til rette for at byggenæringen skal bidra til å spare energi i bygg i større grad enn tidligere – og at næringen velger fornybare energikilder.

Med solvarme, uteluft, jordvarme, sjøvann eller spillvarme som energikilder kan boligen både få høyere verdi og bli mer attraktiv. Ved å gjøre en engangsinvestering vil du få gratis strøm til boligen din i mange år framover og overskuddsstrømmen kan du sende ut på strømnettet. Synkende investeringskostnader, god tilbakebetalingstid, tilskuddsordning, spart nettleie og el-sertifikater gjør at dette blir en attraktiv investering for stadig flere.

Svenskene ligger langt foran

Når du installerer fornybare energikilder som sol og vind kan du få tilbake deler av utgiftene fra Enova, forutsatt at produksjonsanlegget er tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale. Du kan få tilbake 35 prosent av dokumentert totalkostnad, inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 10.000 kroner for et produksjonsanlegg, pluss 1.250 kroner per kW installert effekt opp til 15 kW.

Mange flere nordmenn enn i dag burde se fordelene ved dette, men foreløpig ligger svenskene langt foran oss. Svenskene har gode støtteordninger til dem som investerer i solceller på taket og siden de opprettet støtten til solcelleanlegg i 2009 har 2.240 boligeiere søkt og fått støtte. I Norge er det kun et fåtall foreløpig som har benyttet seg av den nye ordningen.

En plan for solmarkedet

Det kan virke som at Norge ikke helt har oppdaget solmarkedet ennå. Globalt er det en revolusjon på gang: Siden 2010 er det blitt installert mer solcellekapasitet i verden enn det ble gjort de fire siste tiårene – til sammen. Mye av dette skyldes at prisen på solceller har falt som en stein, fra 350 USD per megawatt installert solcellekapasitet (MW) i 2009 til under 150 USD/MW i 2014. International Energy Agency (IEA) har anslått at prisene vil falle så mye som 65 prosent fram mot 2050, og at sol blir markedsdominerende som energikilde. Jeg håper at regjeringens energimelding, som er ventet i mars, inneholder en plan for hvordan Norge kan bli en del av dette voksende solmarkedet.

Etterlengtet gulrot

I disse dager åpner myndighetene altså for at du og jeg kan selge egenprodusert strøm, den såkalte plusskundeordningen. Dette er allerede mulig i mange av de større nettselskapene som Hafslund og BKK, og i løpet av året bør det bli mulig å koble seg til over hele landet. Plusskundeordningen er den gulroten vi har ventet på. En plusskunde er en huseier som produserer kraft for å dekke eget forbruk og som i tillegg får betalt for den produserte kraften som ikke blir brukt. Når du produserer mindre strøm enn du forbruker, kjøper du det du trenger fra din strømleverandør og betaler nettleie for transporten.

Når du derimot produserer mer enn til eget forbruk, mates overskuddsproduksjonen inn i strømselskapets distribusjonsnett. Plusskundenes overskuddsproduksjon betales med den til enhver tid gjeldende områdepris (spottpris), time for time.

Hvis boligeieren produserer en viss mengde med fornybar elektrisitet til eiendommen, premieres dette også i den oppdaterte byggeforskriften ved at kravene til isolasjonsgrad lempes på, noe som kan være særlig attraktivt for huseiere som skal pusse opp eksisterende bygg med lavere isolasjonsgrad.

Som plusskunde skal du også slippe nett-tariff og de største plusshusprodusentene kan dessuten nyte godt av å bli med i el-sertifikatordningen.

Vinn-vinn for alle

Dette er innen rekkevidde for folk flest. En rekke selskaper selger solcellepaneler og installerer for kunden. Nettselskapene har forståelige og kundevennlige prosedyrer for hvordan kjøp og montering kan skje. Med disse nevnte endringene håper jeg både lederne i byggenæringen og norske boligeiere hiver seg på fornybarløsningene, til glede for både klimaregnskapet, kloden – og lommeboken.