Statens vegvesen med nytt delesymbol som skal bidra til økt fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet for syklister på norske veier. Statens vegvesen har nå tatt delesymbolet inn som et vegoppmerkingssymbol i skiltforskriften. Foto: Statens vegvesen / NTB

Delesymbol for sykkel på veier over hele Norge

Statens vegvesen har nå tatt i bruk det nye delesymbolet for å opplyse bilister om at de deler veien med syklister på viktige sykkelruter.

Det nye symbolet Sharrows, som på norsk er gitt navnet delesymbol, har de siste årene vært testet ut i Lillehammer og Horten med god tilbakemelding. Nå skal det brukes over hele landet.

Symbolet består av pil og sykkelsymbol og skal informere bilister om at de deler kjørefeltet med syklister på viktige sykkelruter.

– Delesymbol kan bidra til bedre framkommelighet og øke trygghet og trafikksikkerhet for syklister i gater der man ikke har plass til eller mulighet for egen infrastruktur for sykkel. Symbolet informerer syklister og andre trafikanter om at man befinner seg på en sykkelrute, sier Bente Beckstrøm Fuglseth i Statens vegvesen.