Deler ut universell innovasjonspris

For første gang skal det deles ut en norsk pris til nyskapende produkter, tjenester og løsninger som er universelt utformet.

Ifølge Tora Aasland, konstituert minister for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), skal prisen være en anerkjennelse til nyskapende arkitektur og design og motivere til nytenking og grensesprenging. – Vårt mål er å motivere fagmiljøene til å strekke nyskapingen sin litt lengre, og også bidra til at innkjøpere av slike tjenester helt naturlig etterspør denne kompetansen, sier statsråden.

Innovasjonsprisen for universell utforming er opprettet av departementet og Norsk Designråd har fått oppdraget med å styre selve prosessen. Aasland påpeker at fordi befolkningen blir eldre vil stadig flere nordmenn i fremtiden ha en eller annen form for funksjonsbegrensning.

– Prisen er en del av visjonen om å skape et universelt Norge innen 2025, der samfunnet er tilrettelagt for alle. Universell utforming er nødvendig for noen, men en fordel for alle. Ved å bygge ned barrierer får vi større fleksibilitet, noe alle nyter godt av, sier Aasland.

– Vi ønsker å synliggjøre den verdien universell utforming kan ha for samfunnet vårt, vise de gode eksemplene og inspirere både næringsliv og fagmiljøene. I sistnevnte er det fremdeles mange som ikke ser potensialet i universell utforming – verken for egen bedrift eller samfunnet som helhet, forklarer Onny Eikhaug i Norsk Designråd.

Hun er svært stolt over at Norsk Designråd har fått det prestisjefulle oppdraget: – Vi har jobbet med å fremme universell utforming i en årrekke gjennom Nyskapingsprogrammet - Innovasjon for alle, forteller hun, og påpeker at Norge er først ute i nordisk sammenheng med en slik pris.