De rødgrønne mot Bondeviks arbeidslivspolitikk

For første gang har partilederne fra Ap, SV og Sp sammen presentert rødgrønn politikk. De anklager Bondevik-regjeringen for å skape et hardere arbeidsliv.

Regjeringen fører en politikk hvor arbeidslivet blir hardere, hvor flere presses ut og arbeidstakernes rettigheter svekkes, mener Ap-leder Jens Stoltenberg, SV-leder Kristin Halvorsen og Senterparti-leder Åslaug Haga. De sier at 100.000 personer er satt utenfor arbeidsmarkedet gjennom ledighet, trygd, attføring og rehabilitering etter at Bondevik-regjeringen tiltrådte i oktober 2001. Dette kan ikke fortsette, vi trenger et nytt flertall, mener de tre. Første gang De tre rødgrønne partilederne var samlet til sin første pressekonferanse i forbindelse med at kommunalkomiteen avga innstilling om ny arbeidsmiljølov tirsdag. Stortingsflertallet vil blant annet åpne for flere midlertidige ansettelser, noe de tre partiene er uenige i. Derfor la de fram en felles arbeidslivspolitikk. Dette er et område hvor vi er svært enige, og hvor vi vil se skarpe forskjeller på dagens regjering og vårt flertallsalternativ, sier Åslaug Haga. Jens Stoltenberg er enig. Vi ønsker mye sterkere tiltak for å få ned arbeidsledigheten. Vi vil ha et menneskelig arbeidsliv der det er plass til alle, ikke en svekkelse av arbeidsmiljøloven med flere midlertidig ansatte, sier han. Erklæring De tre partiene la tirsdag fram en felles erklæring hvor de lover en aktiv næringspolitikk, kamp mot arbeidsledighet, et inkluderende arbeidsliv og vern av arbeidstakeres rettigheter. Blant hovedpunktene er løftet om å reversere et vedtak i Stortinget om økt adgang til midlertidige ansettelser, slik den nye arbeidsmiljøloven legger opp til. I tillegg skal flere få tilbud om opplæring i arbeidsmarkedstiltak. De lover økt innsats for at etniske minoriteter kommer i jobb ved at ordningen med at kvalifiserte innvandrere inviteres til jobbintervju skal utvides til alle virksomheter eid av staten. De rødgrønne vil også gjeninnføre ungdomsgarantien, som sikrer alle under 25 år enten jobb, skole eller utdanning.