Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

De Grønne vil doble landets kollektiv- og togbudsjetter

Miljøpartiet De Grønne går inn for å doble landets kollektiv- og togbudsjetter i løpet av fem år.

– I klimaforliket på Stortinget heter det at det ikke skal bygges kapasitetsøkende veier inn mot de store byene. Bymiljøavtalene vil avklare hvor stor andel av investeringene staten kan ta på sin kappe, sier partiets talskvinne og ordførerkandidat i Trondheim, Hilde Opuku.

Budsjettdoblingen skal partiet klare ved å skrinlegge flere større veiprosjekter og overføre pengene.

I sitt alternative statsbudsjett mener De Grønne at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen kan tas igjen ved å sette fart på byggingen av et moderne og mer forutsigbart togtilbud. Ved å kutte midler til motorveier og økt flytrafikk, tror partiet at jernbanebevilgningene for gods- og persontog kan økes med nesten to milliarder kroner.

Videre vil partiet sette av 1 milliard kroner til flere og tryggere sykkelveier, inkludert helårs ekspressykkelveier rundt storbyene, og bygge ut infrastruktur for elektrifisering av bilparken over hele landet ved å styrke Enovas arbeid med klimavennlig transport med 550 millioner kroner.

Belønningsordningen for kollektivtransport i byene foreslås økt med 430 millioner kroner og en ny belønningsordning bør opprettes for kommuner som ønsker et bysentrum fritt for personbiltrafikk.

Til sammen foreslår partiet at bevilgningene til sykkel, gange og kollektivtransport i byene bør økes med 2,8 milliarder kroner.