Dårlig vær får æren for stadig færre skogbranner

I 2008 var det 164 skogbranner i Norge. Hittil i år er det kun meldt om 20. Dårlig sommervær får mye av æren for nedgangen.

Tall P4 har innhentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), viser at antallet skogbranner har stupt de siste årene. I 2008 var det 164 branner, året etter 99, i 2010 var det 59, i fjor 44 og så langt i år er det kun registrert 20 skogbranner.

– Nedgangen er formidabel, sier sjefingeniør Heidi Vassbotn Løfqvist i, DSB til P4.

Vassbotn Løfqvist sier de våte somrene de siste årene har mye av æren.

– De siste årene har det vært veldig varme og fine vårperioder, men så har sommeren kommet med mye regn, i tillegg til at det har blitt grønnere, noe som har gjort at skogbrannfaren har gått ned.

En omlegging av brannvesenets rapportering til direktoratet kan også forklare noe av nedgangen. I tillegg ble Froland-brannen i 2008 ble en vekker for mange.

– Denne brannen gjorde at oppmerksomheten rundt skogbranner økte. Brannvesenet er blitt flinkere med informasjon og forebyggende tiltak, mener Vassbotn Løfqvist