Dårlig båndutbygging stanser datasentre

Et for dårlig utbygd bredbåndnett er til hinder for regjeringens ønske om å etablere grønne datasenter i Norge.

Om kort tid vil Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN) offentliggjøre hvem som blir vertsland for deres nye datasenter. Sju norske selskap har meldt seg på i konkurransen om kontrakten.

Regjeringen har stilt seg bak søknadene, og fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) har selv reist til forskningsstiftelsens hovedkvarter i Genève i Sveits for å fremme de norske tilbyderne.

Ifølge digi.no er grunnen at CERN krever to uavhengige datalinjer, hver på 100 gigabit. I dag kan ingen av de norske selskapene tilby dette.

Stiftelsen skal ha latt seg imponere over flere av de norske konseptene som har meldt seg på, men en for høy pris på grunn av infrastrukturinvesteringer gjør det vanskelig å konkurrere.

– Problemet i Norge er at bredbåndet vi har kan sammenlignes med kjerreveier. Det vil koste mye å få det oppgradert til standarden for en firefelts motorvei, sier Ole Petter Nordahl.

Han fungerer som bindeledd for norsk industri i CERN og har jobbet for at norske datasentralkonsepter kan få stiftelsen som oppdragsgiver.

IKT-Norges leder Per Morten Hoff bekrefter at tilgangen til linjekapasitet har vært et problem.