Stikningsansvarlig Asle Gjøstein Resi (fra venstre), VDC-ansvarlig Tom Paulsen og forretningsutvikler for BIM Anders Bodeng i Veidekke Anlegg med Malthe Slemming. Norges-sjef i Dalux. Foto: Veidekke

Dalux og Veidekke utvikler nytt BIM verktøy til anleggsbransjen

Som følge av krav fra Nye Veier har Dalux og Veidekke de siste 18 måneder utviklet en ny BIM-løsning til norske anleggsplasser.

Det skriver Dalux og Veidekke i en felles pressemelding denne uken.

Utviklingsarbeidet bygger, ifølge meldingen, på programvaren Dalux Build, som allerede blir brukt av Veidekke til å digitalisere arbeidsprosesser på sine byggeplasser.

Den nye løsningen er spesielt tilpasset behovene på anleggsplasser, skal virke offline, og støtter både kart, tegninger og BIM, heter det i meldingen.

– Vårt mål med dette utviklingssamarbeidet er å bidra til utvikling av en løsning som er tilpasset anleggsvirksomhet. Med spisskompetanse i Veidekke Anlegg sin stikningsavdeling, med Asle Gjøstein Resi i front, har vi blant annet bidratt med konstruktive innspill mtp. koordinatsystemer, brukerflate og funksjoner, sier Anders Bodeng, forretningsutvikler for BIM i Veidekke Anlegg.

Utviklingssamarbeidet mellom Dalux og Veidekke har pågått på veiprosjektet E6 Arnkvern – Moelv. Her skal innspill fra forskjellige faggrupper ha blitt løpende vurdert, og forslag til løsninger har blitt testet i praksis.

To av fokusområdene i utviklingsarbeidet har vært å forbedre prosesser innenfor HMS og KS ved bruk av digitale virkemidler. Det betyr blant annet at vernerunder på prosjektet er blitt gjennomført med digital rapportering, og oppgavestyring ved bruk av en app på mobiltelefoner og nettbrett, heter det i pressemeldingen.

– Det tette samarbeidet med Veidekke kombinert med de digitale ambisjonene på E6 Arnkvern – Moelv har gitt anledning til at vi har fått utviklet nye digitale verktøy som kan bidrag til mer, bedre og billigere vei. Det har vært lærerikt og meget inspirerende å nå dit vi er i dag, sier Malthe Slemming, som er sjef for den norske virksomheten i Dalux.

Utgangspunktet for samarbeidet mellom Dalux og Veidekke har, ifølge pressemeldingen, vært anbudskrav fra Nye Veier om at BIM og digitalisering har skulle settes i sentrum i prosjektet E6 Arnkvern – Moelv.