Dalen skole

Dalen skole

Sted: Gan, Fet kommune

Prosjekttype: Barneskole

Totale prosjektkostnader:
Ca 50 millioner kroner

Btoareal: Ca 2.500 kvm

Byggherre: Fet kommune

Totalentreprenør: HENT

Arkitekt:
Skjeseth og Solvang Arkitekter

Landskapsarkitekt: In Situ

Interiørarkitekt: CADI

Rådgivere: RIB: Svenby Byggconsult - RIBr/RIAKU: Reinertsen - RIV: BORO VVS og Miljø - RIE: ÅF-Consult

Underentreprenører/leverandører: Riving: Veolia - Grunnarbeider: Johan Rognerud - Murarbeider: Fasade-compagniet - Rør: Mercur - Takelementer: Ringsaker Takele-menter - Ventilasjon: GK Norge - Stål/prefab: Åkrene Mek. - Vinduer: Lian Trevare - Taktekker: Icopal - Tømrer: Østerås Bygg - Blikken-slager: Franke Onsrud - Himlinger: BBM - Glass/alu: Bøckmann - Skiferfasade: Norheim Naturstein - Branntetting: Kaefer - Lås/Beslag: Møller Undall - Prefab trapper: Nor Element - Utomhusarbeider: Steen & Lund

Tettstedet Gan ca 10 km sør for Fetsund i Fet kommune er i ferd med å ta den nye Dalen barneskole i bruk. Beliggende på en høyde med flott utsikt over Øyeren, får skolen neste år ny flerbrukshall og eksisterende svømmehall skal rustes opp.

– Det faktum at svømmehallen fra 1978 skulle rehabiliteres var også viktig for valg av tegl. Det er en viss samhørighet mellom den frilagte elvegrusen på de brungrå betongelementene til svømmehallen og Randers-teglen på skolen, forteller arkitekt Terje Solvang, Skjeseth og Solvang Arkitekter. I inngangspartiet er det brukt børstet Oppdalskifer som kontrast til murverket.

Robuste flater
– I tidlig prosjekteringsfase var byggherrens representant eiendomssjef Bjørn M. Bakken i Fet kommune opptatt av robuste flater som tåler en påkjenning. I den diskusjonen kom det opp bærende murverk. I tillegg bidrar murverket til inneklimaet på en positiv måte ved at det både absorberer og avgir fuktighet, tilføyer arkitekt Tor A. Andersen i Skjeseth og Solvang Arkitekter.

Bærende murverk
– Bærende murverk i dette byggetrinnet består av skallmursvegger med geometriske forsterkninger. Teglen er forsterket med betong, der det er hensiktsmessig.

Taket i to-etasjesfløyen er i stålfagverk og takelementer. Enetasjespartiene med flatt tak har yttervegger av trebindingsverk og tak av korrugerte stålplater eller takelementer. I lavfløyen er taket bygget av stålkonstruksjon med et tverrstag og takelementer, forklarer Andersen.

– Annen etasje på hovedfløyen har flat himling ved undergurt. Lav fløy har mønt himling. I etasjeskille er det hulldekker. Det er ikke første gang arkitekten gjør bruk av bærende murverk. På Li ungdomsskole i Nittedal ble det kombinert med forblendet bindingsverk.

Akustikk
Arkitektene er opptatt av at akustikken skal bli best mulig.

– Det er akustiske felter som både beskytter veggene og er meget støydempende. Det er om å gjøre å ha med så mange absorbenter som mulig, sier Solvang og nevner en skole i Danmark som har absorberende materiale under bord og benker og inne i skap. Så langt har de ikke gått på Dalen skole, men akkurat som bygg må ha god luft og nok lys og se estetisk ut, må de også ha et behagelig støynivå, framholder han.

– Dette er en relativt konvensjonell skole, bygget opp med klasserom og spesialrom, slik bruker ønsket. Det er gjort noen grep med for eksempel spiserommet til heimkunnskap/matfag slik at det er blitt inkludert i fellesarealene. Til daglig blir det brukt av SFO og andre elever, sier Andersen

Arkitektene trekker fram CADI interiørarkitekter som har vært med helt fra starten og påvirket utformingen og diskuterte møbelløsninger – ikke bare levert møblene som av og til skjer.

Epoxygulvet Sikafloor 261 fra Sika, som er et robust gulv som er lett å rengjøre, og brukes blant annet i heimkunnskapsrommet og i sløydrommet som er utsatt for vannsøl og mekanisk påkjenning.

Vinterstøping
– Den største utfordringen for oss har vært den korte byggetida i kombinasjon med byggemetode. Både yttervegger og delvis innervegger er utført i bærende tegl. Både betong- og murerarbeidene ble utført vinterstid. På det mest arbeidsintensive jobbet 16 - 17 murere fra Fasade-Compagniet lange dager for å være a jour framdriftsmessig. Det er ikke noe å legge skjul på, sier prosjektleder Jan Kyrre Myhre i HENT.

– Det har vært mange tøffe tak underveis særlig på grunn av den kalde og harde vinteren som kom tidlig og varte lenge. Portugisiske betongarbeidere fra Zücotec gjorde en utmerket jobb, selv om de var plaget av kulden. Vi måtte rigge stillas på begge sider av murveggene, tekke de inn og fyre. Dette ble gjort etappevis. Vi skulle helst ikke under pluss 5 grader. Murverket skulle stå i fem dager i minimum pluss 5, før vi kunne fjerne tildekking, så det ble ganske omfattende med inndekning etter hvert og mye fyring. Å fyre for kråka koster jo også penger. Vi var avhengig av å få det bærende murverket med oss oppover, få montert hulldekker som etasjeskillere, og så mure videre opp, slik at vi kunne få montert takstoler og takelementer. Da taket var på, hadde vi i prinsippet tett bygg.

Vi måtte gjøre tiltak for å sikre fremdriften: Tekke hulldekke over første etasjen for å komme i gang med innredningsarbeidene før taket var oppe. Det var en liten sjanse å ta, men jeg følte at vi ikke hadde noe valg, hvis vi skulle vi bli ferdige til riktig tid, påpeker han, og konstaterer at de sparte en del tid. Selv om det ble noen små lekkasjer og utskifting av litt gips. Han sitter igjen med en følelse av at byggetida har vært ekstra kort sett opp mot byggemetode og årstid.

– Det er en gitt rekkefølge for å få bygg under tak og kunne begynne for fullt innvendig. Den prosessen har vart litt lenger i dette prosjektet enn for eksempel om det hadde vært benyttet bæresystem av stål og hulldekker, fastslår Myhre.

Tekst og foto: Anne-Beth Jensen