Dale skule

Foto: Hundven-Clements PhotographyFoto: Hundven-Clements PhotographyFoto: Hundven-Clements PhotographyFoto: Hundven-Clements PhotographyFoto: Hundven-Clements PhotographyFoto: Hundven-Clements PhotographyFoto: Hundven-Clements PhotographyFoto: Hundven-Clements Photography

På Dale i Vaksdal kommune har Consto Bergen ført opp en barne- og ungdomsskole dimensjonert for 250 elever.

Fakta

Sted: Dale, Vaksdal kommune

Prosjekttype: Nybygg, skole

Kontraktssum uten merverdiavgift: 172 millioner kroner

Bruttoareal: 5.850 kvadratmeter

Byggherre: Vaksdal kommune

Byggherrerådgiver: Rambøll

Totalentreprenør: Consto Bergen

Arkitekt i totalentreprise: Artec

Arkitekt og totalrådgiver program og skisseprosjekt: Rambøll

Interiørarkitekt: Rambøll

Rådgivere: RIB: H2 Byggteknikk l RIV og RIE: Norconsult l RIAku: Brekke & Strand Akustikk l RIGeo: Multiconsult l RIBr: Firesafe l RIVA: Rambøll

Underentreprenører og leverandører: Rivning: Norsk Saneringsservice l Grunnarbeider: Bulken Maskin l Peling og energibrønner: Sør-Norsk Boring l Anleggsgartner: Wikholm l Asfalt: NCC Industry l Betongarbeid og elementmontasje: Arkobygg l Ferdigbetong: OH Betong l Gulvstøp/tynnavretting: Hummervoll Industribelegg l Stålarbeid: AK Mekaniske l Taktekking: Protan Entreprenør l Alu/glassarbeider: John Holvik l Solavskjerming: Hunter Douglas Norge l Innerdører og trelast: Neumann Bygg l Tømrer, yttervegger: Prosjektbygg Karmøy l Tømrer, innervegger: Byggmester Hauen l Systemhimlinger: Innomhus l Foldevegger: Trysil Byggprodukt l Eikefinerte veggelement i kultursal: HBH Innredning l Maler: Malermester Røed l Gulvlegger: Stigen & Kronheim l Muring og flislegging: Mur og Flisservice l VVS: Olav Grevstad l Elektro: Kjell Hansen Elektro l Ventilasjon: Bergen Luftteknikk l SD-anlegg/automatikk: Normatic l Heis: Scanheis l Brannisolering bærekonstruksjon: Damsgård Brannsikring l Branntetting og slukkegassanlegg: Firesafe l Branngardin: Haby Norske Sjalusier l Lås og beslag: Låssenteret l Stålbasseng: Pooltech l Lev. og mont. lekeapparater: Kompan Norge l Lev. og mont. scenetepper: Bright l Skoleinventar: ST Skoleinventar l Skolekjøkken og hvitevarer: Norrøna l Stillas: Ramirent l Trelast: Dale Trelast l Rent tørt bygg og byggvask: RTBC

I tillegg til skolefunksjoner rommer bygget svømmebasseng med 25 meters treningsbasseng, en kultursal med plass til 250 tilskuere og folkebibliotek.

Byggherre er Vaksdal kommune. Consto Bergen har ført opp skolen i en totalentreprise, og arkitekt er Artec. Samlet areal er på 5.850 kvadratmeter. Kontraktssummen er på 172 millioner kroner uten merverdiavgift.

Byggestart var i juni 2018, og skolen ble overlevert i april i år og tatt i bruk i juni. Vaksdal kommune har drevet ungdomsskole i et av de gamle skolebyggene på tomten mens byggearbeidene har pågått. Dette siste bygget ble revet og juni og juli og siste del av utomhusarealet overlevert i september i år.

Bra byggeprosess

Prosjektleder Sindre Handegard i Consto Bergen forteller at byggingen av skolen har gått veldig bra.

– Vi hadde noen utfordringer, men det løste seg fint. Vi hadde to måneder til å rive et bygg på 6.650 kvadratmeter. Det er dårlige grunnforhold og stor dybde til fjell på tomten. Bygget er fundamentert på inntil 40 meter lange peler. Håndtering av høy grunnvannstand på tomten var også krevende. I tillegg er bygging av svømmehaller svært krevende og stiller strenge krav til bygningsfysikk, tekniske anlegg, materialvalg og utførelsen. Det har vært god samhandling mellom byggeplass og skolen i hele perioden, sier Handegard.

Entreprenør og underentreprenører praktiserte lean med soneinndeling. BIM ble praktisert av alle fag.

Fornøyd byggherre

Prosjektleder Magne Rønning Eikeland i Vaksdal kommune sier at han er veldig godt fornøyd med det nye skolebygget.

– Det har vært et enkelt prosjekt å følge. For oss har Rambøll hatt en veldig viktig rolle gjennom hele prosessen, som arkitekt og totalrådgiver for program, fra mulighetsstudie, gjennom skisseprosjekt og senere som byggherrerådgiver i byggeprosessen, sier Eikeland.

Moderne baser

Dale skule kan ha inntil 250 elever, fordelt på ti klassetrinn. Hvert trinn holder til i moderne baser med egne innganger (noen trinn deler inngang), undervisningsrom, grupperom, fellesareal og garderober. Skolebygget har også bibliotek, skolekjøkken, svømmehall med 25 meters treningsbasseng og kultursal med sitteplasser til 250 personer i teleskopamfi. Barneskolen har elever fra Dale og nærområdene, mens ungdomsskolen dekker hele kommunen. Både barneskoleelevene og ungdomsskoleelevene har tilgang på store og godt utstyrte uteområder med lekeapparater, spill, treningsapparater og ballbaner.

Bygget er dimensjonert for en etasje til.

Samlingspunkt

Master i arkitektur Liv Marit Haraldsrud i Artec sier at skolen er et samlingspunkt for Dale.

– For Dale sentrum er dette mye mer enn en skole. Kultursalen, svømmehallen og festplassen foran skolen er til for alle i Dale. Bygget er et kompakt bygg med to etasjer, to klasseromsfløyer med den store kultursalen som samlingspunkt i midten, sier Haraldsrud.

Bygget har et stort inngangsparti i midten mellom fløyene, dette er inngangen til kultursalen og de store arrangementene. Inngangspartiet er en monumental ramme for festplassen ute.

– Skolen har ellers desentraliserte innganger til de ulike sonene i bygget. Småtrinn, mellomtrinn, ungdomskolen, samt egen inngang ved bibliotek og spesialrom som også kan leies ut til eksterne brukere. Alle undervisningsarealene er knyttet mot sentervolumet med kultursalen, det er kommunikasjonsveier på begge sider av salen som gjør spesialrommene tilgjengelige for alle klassetrinn, sier Haraldsrud.

Bygget er kledd med Equitone tectiva-plater levert av Etex Norge. I Dale er det flere større bygg med lys puss, valget falt derfor på en lys plate. Platene er montert med mange formater for å skape liv i de relativt store fasadefeltene.

– Det er valgt en nedtonet men likevel rik fargepalett for interiøret. Ulike soner i bygget har fått egne farger for å gi sonene en egenart uten at det går utover helhetsinntrykket. Svømmehallen har OSP spilekledning som gir en lun atmosfære. Kombinasjonene skole og svømmehall med passivhus standard var det teknisk sett mest utfordrende delen. Løsninger for kultursalen var også noe utfordrende, med mange ulike brukere med ulike, motstridende behov rundt det akustiskkonseptet for salen. Utfordringen var å prioritere de løsningene som samlet sett gi et godt resultat uten at salen ble ubrukelig for enkelte grupper, sier Haraldsrud.

120 stålkjernepeler

Dale skule ligger på en 16 måls tomt med morene, silt og noe leire i grunnen i Dale sentrum. Bygget står på en betongplate som igjen står på 120 stålkjernepeler som er fra 15 til 40 meter dype. Det er gravd ut cirka 4.800 kubikkmeter for bassenget. Under bygget er det membran og ventilasjonshull for utlufting av radon. Tomtens størrelse har muliggjort store og attraktive uteområder.

Betong og stål

Skolebygget har H-form med et tilbygg som rommer svømmehallen. Skoledelen har to etasjer og et teknisk rom på taket. Svømmehallen har en etasje over bakken og kjeller, som er støpt vanntett. Ytterveggene i bassengrommet er i betong. Selve bassenget er i stål og levert som moduler fra Italia. Både vegger og tak i svømmehall har asfaltmembran som dampsperre. Skoledelen har bærende konstruksjon av stålsøyler og hulldekker og plasstøpte sjakter for avstiving. Bæresystemet for skoledelen er dimensjonert opp for lastene fra en eventuell fremtidig tredje etasje.

Alle tak bæres av hulldekker og er isolert og tekket med folie. Svømmehallen har vakuumtak. Alle fasader er kledd med hvite fasadeplater av ulik størrelse. Det er glassfasader ved hovedinngang og på svømmehallens sørside.

Det er granittflis i fellesarealer. Svømmehall og garderober er flislagt. Kultursalen har sportsparkett med demping og biblio-teket plankegulv av eik. Ellers i bygget er det belegg og innslag av parkett.

Både kultursal og deler av fellesareal har perforert trepanel av eik på veggene. Skoledelen har systemhimlinger, mens det er treullit-himlinger i svømmehallen. I kultursalen er det åpen himling med synlige lakkerte tekniske installasjoner.

Hovedinngangen ligger inne i H’en mot sør. Det er flere bi-innganger på øst og vestsiden av bygget. Fasadeplater, aluminiumsbeslåtte trevinduer og robuste materialer skal gi et varig og vedlikeholdsvennlig bygg.

Sør for barneskolens uteområde er det 15 oppmerkete bilopp-stillingsplasser, to er reservert for bevegelseshemmede. Vest for støyskjerm ved ungdomsskolens uteområde er det plass til cirka 20 biler.

Dale skule er prosjektert og ført opp etter Tek17. Det oppfyller kravene til passivhus. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme og noen radiatorer og er basert på varmepumpe mot ni 250 meter dype borehull. Kultursalen har kjøling. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Cirka 50 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Dale skule er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter