Jon Georg Dale og Helge Orten åpnet Samferdselsteltet mandag formiddag.Bjørne GrimsrudAnne Karin Adolfsen, fylkesråd i Hedmark, Arbeiderpartiet.Ingrid Dahl Hovland

Dale og Orten åpnet Samferdselsteltet

En rekke aktører innen samferdselssektoren samler seg i ett telt under Arendalsuka.

Mandag ble det formelle åpningen av teltet under Arendalsuka markert av samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Helge Orten (H).

Under årets Arendalsuke er samferdselssektoren samlet under én duk. Håpet er at Samferdselsteltet skal bidra til at sektoren blir godt synlig på Norges viktigste politiske møteplass.

Det er OFV som har tatt initiativ til å samle samferdselssektoren under én duk. Samferdselsteltet er et dugnadsprosjekt mellom atten ulike aktører innenfor samferdselssektoren, og hensikten er å skape en felles arena for å gjøre sektoren mer synlig på det som av mange betraktes som Norges viktigste politiske arena. Kampen om oppmerksomheten er stor under Arendalsuka, og håpet er at man i fellesskap vil stille sterkere enn hver organisasjon ville ha klart for seg.

Teltet skal stå foran det gamle rådhuset og romme 80 sitteplasser, i tillegg til café med en liten uteservering. Temaene som løftes frem spenner fra myke trafikanter til fremtidens selvkjørende biler.

På det første arrangementet i teltet ønsket Opplysningsrådet for veitrafikken å sette søkelyset på trafikksikkerhetssituasjonen i en tid med strukturelle endringer som regionreform, nedleggelse av SAMS vegadministrasjon, nye aktører og nye samarbeidsformer med entreprenørene.

Det ble satt fokus på om Statens vegvesen, fylkeskommunene og Nye veier klarer å ivareta kompetanse innen trafikksikkerhet i en ny situasjon og med nye ansvarsforhold. På arrangementet deltok blant annet Trude Tronerud Andersen, administrerende direktør i Vegtilsynet, Anne Karin Adolfsen, fylkesråd i Hedmark (Arbeiderpartiet), Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier, Bjørne Grimsrud, konstituert vegdirektør og Helge Orten, leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite (Høyre).