Dalane bussanlegg

Hvordan sørger du for at flere selskaper vil være med å konkurrere om å drive offentlig busstransport?
Vest-Agder fylkeskommune valgte å legge så godt til rette for tilbyderne som mulig med nytt bussanlegg.

Fakta

Sted: Kristiansand

Prosjekttype: Bussanlegg

Entreprisekostnad: 134,5 millioner kroner eks. mva

Bruttoareal: 5.420 kvadratmeter

Byggherre: Vest-Agder fylkeskommune

Byggherres prosjektleder: HR Prosjekt

Totalentreprenør: Consto Sør

Prosjekterings- og prosjektledelse: Consto Sør

Arkitekt: Trollvegg arkitektstudio

Rådgivere: RIB, REnergi, RIAku, RIG, RIBr, FDV: Sweco l RIVA: Rambøll l RIV rør: Løyning l RIV vent: Øivind Berntsen l RIM: COWI l RIE: Rejlers Norge l RIB Stål: Ch. Stadler Kft.

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Landmåler sør l Grunnarbeider: Heldal entreprenør l Utomhus: Landskapsentreprenørene l Arborist: Emils skog og trepleie l Betongelementer: Bjørn Hansen l Betong-, mur- og flisarbeider: FS Mur l Avfallsbehandling: Norsk Gjenvinning l Rekkverk og ståltrapp: Rukon l Tømrer innvendig: SystemCo l Garderober, arbeidsbenker: Senab Eikeland l Taktekking: Icopal Tak l Lett-tak: Lett-tak Systemer l Maling og belegg: MJA maler og belegg l Industribelegg: Epo-tek l Stålarbeider: SL Mekaniske l Luftbehandlingsanlegg: Orasl Elektro, sd- og automatikkanlegg: OneCo Sør l Solcelleanlegg: Sun-net l Bussteknisk/spesialanlegg: Langø service l Brannsikring: Agder brannsikring l Lås og beslag: Optimera lås og sikring l Porter: Hörmann l Kjøreport/gangport: Systemsikring l Byggevarer: Optimera l Heiser: ThyssenKrupp l Sanitæranlegg: Olto VVS l Kjøkken: Strai kjøkken

Agder kollektivtrafikk (AKT) ønsket at flere enn bare de lokale busselskapene skulle være med og by på å få kjøre buss i Kristiansand og kommunene rundt.

– AKT så at det ville være nyttig å få en større og bedre konkurranse om kjøringen, og at lokale aktører hadde en uheldig fordel med å ha egen, etablert infrastruktur fra før, sier eiendomssjef Roald Torkelsen i Vest-Agder fylkeskommune.

Dermed lyste fylket ut konkurranser for riving av gammel bygningsmasse og bygging av et nytt bussanlegg.

– På denne tomta lå det et stort jernstøperi. Det var en krevende jobb å få ryddet bort den gamle bygningsmassen og klargjøre for ny bygging. Det var noen overraskelser, men det kom greit i mål, forteller Torkelsen.

Kritisk overleveringsdato

Consto Sør AS vant konkurransen om byggingen av nytt bussanlegg. Det forelå da en detaljert funksjonsbeskrivelse og skisser til hvordan prosjektet kunne løses. Consto har hatt med seg Trollvegg Arkitektstudio i detaljprosjekteringen. Bygget inneholder kontorer, vaskehaller for inn- og utvendig rengjøring (hvor det også kan fylles drivstoff), verkstedhall, møterom, garderober og andre fasiliteter for sjåførene, og er på 5.420 kvadrat-meter. Totalt er tomta på hele 47 mål.

Planlagt byggetid var fra april 2017 til mai 2018, og motivasjonen fra byggherrens side til å få bygget klart i tide var nokså enkel. 1. juli i år skal ny operatør overta busstransporten i Kristiansand, uansett om bygget hadde blitt klart eller ikke.

– Vi hadde noen utfordringer med en lang vinter og flom, men vi klarte å ta igjen det tapte og levere på tiden likevel - noe vi er veldig fornøyde med, sier prosjektleder Stian Glomsaker i Consto.

Solenergi lader el-busser

I tillegg til bedre konkurranse er det også flere miljøgevinster i det nye anlegget. Fylket har vedtak om at nye bygg så langt det lar seg gjøre skal være klimanøytrale.

– Ved at alle fasilitetene er samlet på et sted blir det mindre tomkjøring, for eksempel fra og til verksted og vask, sier Torkelsen som også mener bussjåførene vil få betraktelig bedre fasiliteter enn de har i dag.

Det mest synlige miljøtiltaket fra luften er solcellene på taket.

– Disse kan produsere opp til 150 kilowatt peak og bygget skal i utgangspunktet være selvforsynt med energi, sier Glomsaker.

Det inkluderer også pantograf-
lading av tre elektriske busser om gangen. Disse skal blant annet gå i rute til Sørlandet sykehus hvor det også settes opp ladestasjon.

– Det er fortsatt ledig kapasitet på taket til å utvide solcelleparken og dermed ladekapasiteten om ønskelig, legger Torkelsen til.

Administrasjonsbygget er bygget i passivhusstandard. Strømbehovet er minimalt med utelukkende LED-belysning og fjernvarme fra søppel-forbrenningsanlegget til Returkraft like ved. I tillegg er det også satt opp en rekke ladestasjoner for ladbare biler, inkludert sju hurtigladere. I forbindelse med vasking er det lagt til rette for gjenbruk av vaskevann den dagen det skulle bli økonomisk lønnsomt å gjøre en slik investering.

Grønt og blått

Bygget er reist i stål og betong, kombinert med tre, og vi blir forsikret om at man også i materialvalgene har gått for lavest mulig klimagassutslipp - helt ned til valg av gulvbelegg og maling. Totalt med underleverandører har det til tider vært opptil 100 personer i sving på tomta samtidig.

– Vi har vært opptatt av aktivt HMS-arbeid og særlig på rapportering av uønskede hendelser, forteller prosjektlederen.

Utendørs er det naturligvis mye asfaltdekke der hvor bussene skal tilbringe den tiden de ikke frakter passasjerer rundt i Sørlandets hovedstad.

– Men jeg må si jeg har latt meg imponere av det fylket selv kaller det blå-grønne fokuset, sier Glomsaker.

– I fylket er det stort sett skoler vi bygger og da er grønne områder selvfølgelig viktig. Det perspektivet har vi tatt med oss hit med grønne lunger og beplantning langs oppstillingsplassene, forklarer Torkelsen.

Det er også en dam med fiskeliv i nordenden av tomta som er tatt vare på. I den forbindelse kan det også nevnes at man har gjort grundige flomberegninger og bygget fordrøyningsanlegg for at bygget skal kunne stå tørt gjennom en tohundreårsflom.

Sentral plassering

Ved bussanlegget er det i dag 150 bussoppstillingsplasser med strøm og luft til hver buss.

– Her er det nok en miljøgevinst. På vinterstid hadde busselskapene før gjerne en ansatt som gikk og startet bussene en stund før de skulle begynne å kjøre for å få tilstrekkelig varme i kabinen og lufttrykk i bremsesystemet. Når bussene nå er koblet til strøm og luft mens de står parkert er de i prinsippet klar for start med en gang, sier Torkelsen.

I tillegg er det et uutnyttet område lengst nord på tomta om man skulle få behov for å utvide. Det er absolutt ingen tilfeldighet at anlegget er lagt til Dalane. Tomta er like ved Riksvei 9 og det er en kort kjøretur sørover, uten store køutfordringer, inn til rute-startstedet i Kristiansand sentrum.

– I tillegg er ny trase for E18, den nye ringveien rundt sentrum, planlagt rett over nordenden av tomta her, så dette vil i fremtiden bli et enda bedre utgangspunkt for å få bussene raskt og effektivt til sine startsteder, sier fylkets eiendomssjef.

Entreprenørskryt

1. juli starter Boreal med busstransport i kristiansandsregionen, og på oppstillingsplassene står det i ukene før flere titalls helt nye busser som skal inn i tjeneste fra og med sommeren. Som en del av avtalen med AKT om busstransport leier Boreal anlegget av AKT, som igjen leier av fylket. Anlegget blir base for mellom 200 og 300 ansatte.

– En god del av dem som skal ha dette som base har vært her oppe og sett allerede. Så langt er det bare gode tilbakemeldinger fra bussjåførene. Også vi er veldig fornøyde med det resultatet som er levert her. Consto har vist seg som en entreprenør med blikk for detaljer og kvalitet, sier Torkelsen.