I Frame City fungerer tett bebyggelse i naturlige former som en ramme for grønne lunger. Illustrasjon: Fernando Donis

Dal av bygninger vant designkonkurranse for fremtiden

Frame City kan skape et nytt rammeverk for fremtidens grønne byer.